Translations of this page?:

Коментари

Коментарите са нещо, което вероятно ви е познато от блоговете. Точно под всяка статия или съобщение има формуляр, който ви позволява да оставите коментар на съответната страница. Коментарите обикновено се публикуват моментално, така че другите читатели на блога, както и притежателят му, да могат да ги прочетат и да им отговорят.

Използване на коментари

Четенето и писането на коментари се случва в детайлния изглед. По-долу на тази страница под самата помощна информация можете да видите съществуващите коментари, както и формуляра за нови коментари.

Можете да видите името на автора на всеки коментар, а евентуално и снимката му. За своите собствени коментари имате възможност да ги редактирате, или дори изтриете по всяко време, а също така можете и да свържете коментара с друг обект (вижте свързване на обекти).

В момента, в който публикувате коментар, вие автоматично отбелязвате за наблюдение коментирания обект. Това означава, че ще получавате известия за други коментари след вашия.

Типове обекти

Във Feng Office можете да оставяте коментари по следните типове обекти:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/comments.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2021 fengoffice.com