Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:navigating [2010-03-06 12:22]
spiritia картинки на български
bg:navigating [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 7: Ред 7:
   * Основната площ на екрана с бутоните и лентата с инструменти,    * Основната площ на екрана с бутоните и лентата с инструменти, 
   * Заглавката,   * Заглавката,
-  * Лявата странична лента с работните пространства и етикетите, +  * Лявата странична лента с работните пространства и етикетите. 
-  * Дясната странична лента с онлайн наръчник (само във Feng Office версия 1.3.x и по-стари).+ 
 +Само във Feng Office версия 1.3.x и по-стари, в дясната част на екрана има и странична лента с онлайн наръчник.
  
 ===== Основна площ на екрана ===== ===== Основна площ на екрана =====
Ред 28: Ред 29:
 {{:bg:workspace-dashboard-view.png?600|}} {{:bg:workspace-dashboard-view.png?600|}}
  
-В зависимост от бутона, който изберете, често ще виждате да се появява една лента с инструменти точно под нивото на  бутоните. Щраквайки на инструмент може или директно да изпълни съответната команда, или да отвори на екрана ви падащо, от което трябва да изберете една измежду няколко опции.+В зависимост от бутона, който изберете, често ще виждате да се появява една лента с инструменти точно под нивото на бутоните. Щраквайки на инструмент може или директно да изпълни съответната команда, или да отвори на екрана ви падащо, от което трябва да изберете една измежду няколко опции.
  
 {{:bg:toolbar-bg.png|}} {{:bg:toolbar-bg.png|}}
Ред 46: Ред 47:
   * връзка към [[bg:administration panel|административния панел]],   * връзка към [[bg:administration panel|административния панел]],
   * връзка към [[bg:account|потребителския профил]] на текущо влезлия в системата потребител,   * връзка към [[bg:account|потребителския профил]] на текущо влезлия в системата потребител,
-  * връзка към онлайн наръчник (която ще се отвори в дясната странична лента),+  * връзка към онлайн наръчник (която ще се отвори в нов прозорец на браузъра),
   * полето за [[bg:search|бързо търсене]],   * полето за [[bg:search|бързо търсене]],
-  * бутонът ''New'', който ви позволява да създавате нови обекти от произволен тип (без значение в кой модул работите понастоящем).+  * бутонът ''Създаване'', който ви позволява да създавате нови обекти от произволен тип (без значение в кой модул работите понастоящем).
  
 ===== Лява странична лента ===== ===== Лява странична лента =====
bg/navigating.1267885368.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com