Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:documents [2010-03-19 18:43]
spiritia архивиране / компресиране - има разлика
bg:documents [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 69: Ред 69:
 ==== Атрибути ==== ==== Атрибути ====
  
-  * **Свързани обекти:** Обектите, които са свързани с даден документ.+  * **Уникален идентификатор:** Номер, под който документът се намира в базата данни. 
 +  * **Работно пространство:** Пространството, към което е асоцииран документът. 
 +  * **Етикети:** [[:bg:tags|Етикети]], които са присвоени на този документ.
   * **Наблюдаващи потребители:** Потребители, които [[:bg:subscriptions|наблюдават]] коментарите относно даден документ.   * **Наблюдаващи потребители:** Потребители, които [[:bg:subscriptions|наблюдават]] коментарите относно даден документ.
   * **Създаване:** Потребителят, който е създал документа (включително и датата на създаване).   * **Създаване:** Потребителят, който е създал документа (включително и датата на създаване).
bg/documents.1269035010.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com