Translations of this page?:

Атрибути на работните пространства

Основен раздел

  • Име: Това име обяснява целта на работното пространство.
  • Родителско работно пространство: Позволява изграждането на йерархии от работни пространства.
  • Цвят на работното пространство: Използва се за иконката в лявата странична лента и за индикатора на работното пространство в списъчния изглед, показан по-горе.

Раздел "Описание"

Това е описанието на работното пространство, което може да бъде визуализирано на информационното табло. За тази цел на въпроса Да се показва ли описанието в общия преглед на работното пространство? трябва да се отговори с Да.

Раздел "Редактиране на правата"

С настройването на правата за достъп давате на системата инструкции какво може да вижда и прави всеки потребител в това работно пространство. Когато отворите този раздел, той изглежда по следния начин:

В момента, в който изберете някой от потребителите, изгледът се разширява с възможността да зададете подробно различните права за достъп на този потребител:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/workspace_properties.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com