Translations of this page?:

Изтриване и възстановяване на обекти

Кошчето беше въведено с версия 1.1 на Feng Office. То работи на принципа на кошчето на десктопа на вашия компютър: Ако изтриете обект, той не се изтрива веднага за постоянно, а бива преместен в кошчето, откъдето може да бъде възстановен при необходимост.

Внимание: Обектите, оставени в кошчето за повече от 30 дни, биват автоматично унищожавани.

Достъп до кошчето

Във Feng Office кошчето се намира в селектора за работни пространства. Щраквайки върху съответния запис, ще се отвори кошчето, което съдържа всички обекти, преместени там през последните 30 дни.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

  • Възстановяване: Възстановява избраните обекти от кошчето, премествайки ги на оригиналните им места, откъдето са били изтрити.

  • Изтриване: Изтрива избраните обекти от кошчето, с което те биват окончателно унищожени.

  • Изпразване на кошчето: Окончателно премахва всички обекти от кошчето.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Елена Фурнаджиева, 2011-01-26 12:37

Здравейте,

Днес установих, че съм унищожила от кошчето много важна кореспонденция за мен. Има ли вариант тя да беъе поне частично възстановена. Нещата там са много важни. Ако има някакъв вариан ми кажете.

С уважение,

Елена Фурнаджиева

Enter your comment
 
bg/trash.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com