Translations of this page?:

Използване на теми

Избор на тема

ВНИМАНИЕ: Инсталацията на OpenGoo съдържа само една стандартно заложена по подразбиране тема.1) Т.е. не можете да изберете различна тема, освен ако не си я свалите отнякъде или не си създадете собствена тема.

Изборът на тема става през административния панел (Configuration > General, в българския интерфейс: Конфигурация > Общи настройки). След това трябва да презаредите страницата, за да влезе в действие новата тема.

Създаване на тема

За да създадете нова тема, просто копирайте папката със стандартно заложената тема (public/assets/themes/default/) и преименувайте копието с желаното от вас име на тема (т.е. public/assets/themes/mytheme/). Очевидно, за да видите някаква разлика между двете теми, ще трябва да модифицирате файловете в новата папка.

Тъй като потребителският интерфейс на OpenGoo се базира на JavaScript платформата ExtJS, можете да промените графичната среда на OpenGoo като инсталирате една от множеството ExtJS теми.

1) Към OpenGoo, версия 1.5

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/themes.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com