Translations of this page?:

Наблюдение на обекти

Отбелязването на обект за наблюдение означава да получавате известия по електронна поща за всеки бъдещ коментар, направен по повод въпросния обект. Това е много удобно, ако искате да проследите как се развива във времето даден обект или течащата по него дискусия.

Внимание: Адресът, на който ще се изпращат известията, е адресът, който сте указали в своя потребителски профил.

Наблюдение и отказ от наблюдение

Наблюдението и отказът от наблюдение са прости действия, при които се щрака върху съответната връзка в детайлния прегледн на обекта. На следващия екранен кадър можете да видите обект, който текущо се наблюдава от двама души:

За да наблюдавате обекта вие самите, просто щракнете на връзката Наблюдение. В резултат списъкът на наблюдаващите се променя по следния начин:

За да спрете наблюдението на обекта, просто щракнете на връзката Спиране на наблюдение.

Автоматично наблюдение

Както ще разберете, вие автоматично сте абонирани да получвате известия за всеки обект, който лично сте създали или коментирали без да е нужно да го отбелязвате изрично. Това е функцията автоматично наблюдение, с която Feng Office ви улеснява. Разбира се, във всеки момент, когато пожелаете, можете да се откажете да наблюдавате обекта.

Обекти, които подлежат на наблюдение

Както стана дума по-горе, наблюдението е свързано с коментирането. Съответно, можете да отбележите за наблюдение само обекти, които позволяват коментари. А такива са следните типове обекти:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/subscriptions.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com