Translations of this page?:

Търсене

Feng Office предлага възможност за текстово търсене на информация без значение от обектния тип.

Факти относно търсенето

Търсенето във Feng Office е доста непосредствено и не се нуждае от особени обяснения. При все това, от полза ще ви е да знаете следните факти:

  • Търсенето винаги се извършва в текущо избраното работно пространство. Това позволява да се стесни обхвата на търсенето. От друга страна, ако по този начин търсачката не връща очакваните резултати, направете глобално търсене, като зададете за работно пространство стойността Всички. (Потребителите и контактите се откриват винаги без значение от избраното работно пространство, в резултат от аномалията с правата за достъп до контактите)
  • Можете да въведете няколко думи в полето за търсене. Feng Office ще открие всеки информационен обект, който съдържа поне една от тези думи. Ако искате да търсите само по конкретна фраза, оградете я в кавички.
  • Могат да се отправят и по-детайлизирани заявки за търсене като булевите текстови търсения, описани в наръчника по MySQL.
  • Също така, можете да търсите из редактируемите онлайн документи. 1) Не можете обаче да правите търсене из Word документи, PDF файлове и подобни качени документи.

Поле за бързо търсене

Екран за търсене

1) Тази опция съдържаше грешка, но тя ще бъде оправена при следващата версия. Вижте http://forums.opengoo.org/index.php?topic=333

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/search.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com