Translations of this page?:

Progress Bar (Plugin)

Wat deze plugin doet

Deze plugin toont een voortgangsbalk wanneer u een bestand uploadt via Feng Office. Vereiste is dat Perl geïnstalleerd is op de server. Uploads worden uitgevoerd door middel van een Perl-script dat het geüploade bestand in de tmp map in Feng Office opslaat, samen met informatie over de totale omvang van het bestand. De GUI roept periodiek een PHP script op dat de vooruitgang op basis van de grootte van het tijdelijke bestand en de totale grootte van het bestand berekent. De voortgangsbalk , bijgewerkt met deze info, laat zien hoe veel van het bestand is geüpload.

Hoe deze plugin te installeren

1 - Zorg ervoor dat u Perl geïnstalleerd heeft met CGI, FILE::COPY, FILE::PATH, IO::File

2 - Pak de plugin uit in uw Feng Office installatie

3 - Bewerk het bestand 'cgi-bin/upload.pl' (meegeleverd met de plugin) en stel de juiste waarden in voor de variabelen:

- OG_ROOT: Pad op de server naar de Feng Office installatie. bijvoorbeeld:

/var/www/fengoffice 

- OG_URL: URL naar uw Feng Office installatie (moet overeenkomen met de ROOT_URL omschreven in config/config.php) bv:

http://www.mydomain.com/fengoffice/ 

- Max_size: Maximaal toegestane bestandsgrootte in bytes. bijvoorbeeld:

10000000 # voor 10 MB 

4 - Kopieer het bestand 'cgi-bin/upload.pl' naar de cgi-bin directory van uw server. Maak het uitvoerbaar. - Bv. op Linux:

cp cgi-bin/upload.pl /var/www/cgi-bin/upload.pl
chmod +x /var/www/cgi-bin/upload.pl

5 - Definieer een constante PROGRESS_UPLOAD_SCRIPT in 'config/config.php' met een URL naar het upload script dat u hebt gekopieerd in stap 3. - Voorbeeld:

define ('PROGRESS_UPLOAD_SCRIPT', 'http://www.mydomain.com/cgi-bin/upload.pl'); 

6 - Definieer een constante UPLOAD_HOOK in 'config/config.php' met waarde 'progress'. - Dat wil zeggen:

define ('UPLOAD_HOOK', 'progress'); 

7 - Controleer de installatie:

a - Blader naar <URL naar uw upload.pl>?check Je moet „Script configured correctly!” te zien krijgen

b - Blader naar <URL naar uw Feng Office>/index.php?c=progress&a=test> Je moet een bestand upload formulier te zien krijgen waar u uw script kunt testen.

c - Probeer het uploaden van een bestand in uw Feng Office ;)

Hoe deze plugin te gebruiken

 Tijdens het uploaden van een bestand zult U de voortgang zien van het percentage dat van het bestand is geüpload.

Discussie

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
nl/progressbar.txt · Laatst gewijzigd: 2013-02-27 18:06 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com