Πίνακας Περιεχομένων

Ιδιότητες περιοχών εργασίας

Κύρια ενότητα

Κύρια ενότητα ιδιοτήτων περιοχής εργασίας

Ενότητα "Περιγραφή"

Περιγραφή περιοχής εργασίας

Αυτή είναι η περιγραφή που θα φαίνεται στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Ναι στην επιλογή Εμφάνιση περιγραφής στην σελίδα επισκόπησης της περιοχής εργασίας: ώστε να εμφανιστεί.

Ενότητα "Επεξεργασία Δικαιωμάτων"

Ρυθμίζοντας τα δικαιώματα υπαγορεύετε στο σύστημα τι να επιτρέπει σε κάθε χρήστη και τι μπορεί αυτός να δει σε μια περιοχή εργασίας. Όταν ανοίγετε την ενότητα θα εμφανιστεί το επόμενο:

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Όταν επιλέξετε κάποιο χρήστη, θα εμφανιστούν περισσότερες ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να ορίσετε τα δικαιώματα του χρήστη με περισσότερη λεπτομέρεια:

Εκτεταμένη επεξεργασία δικαιωμάτων