Πίνακας Περιεχομένων

[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Δικτυακοί Σύνδεσμοι | Χρόνος | Αναφορές ]

Ώρα

Το εργαλείο της ώρας σας επιτρέπει να καταγράφεται το χρόνο που έχετε ξοδέψει εσείς και οι συνεργάτες σας στις διάφορες εργασίες. Βασιζόμενοι στο κόστος ανά ώρα που έχετε ορίσει στη Διαχείριση μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές που εμφανίζουν το κόστος ανά χρήστη και/ή περιοχή εργασίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Με αυτό το τρόπο είναι εύκολη η κοστολόγηση ενός πελάτη.

Προβολή λίστας

Μέσα από την προβολή λίστας μπορείτε απευθείας να προσθέσετε/επεξεργαστείτε εγγραφές.

Προβολή Αναφοράς

Για να δημιουργήσετε μία αναφορά κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Εκτύπωση Αναφοράς” στη πάνω δεξιά γωνία της περιοχής “Γενικά χρονικά πλαίσια”. Έτσι μεταφέρεστε στο φίλτρο για δημιουργία αναφορών χρόνων :

Η αναφορά που προκύπτει υπολογίζει το κόστος βασιζόμενη στο κόστος που έχει δηλωθεί ανά ώρα από τη Διαχείριση: