Πίνακας Περιεχομένων

[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι δικτύου | Ώρα | Αναφορά ]

Εργασίες & Ορόσημα

Η επιλογή Εργασίες σας δίνει πρόσβαση στις εργασίες και τα ορόσημα. Οι εργασίες λένε στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν - τα ορόσημα τους ενημερώνουν όταν κάτι έχει λήξει. Οι εργασίες μπορούν να ανατεθούν σε ορόσημα - αλλά μπορούν να υπάρχουν και μόνες τους σαν μη ανατιθέμενες εργασίες. Τα ορόσημα μπορούν να έχουν εργασίες ορισμένες σε αυτά - αλλά μπορούν να υπάρχουν και χωρίς την ύπαρξη εργασιών, απλά σαν μια υπενθύμιση για μια σημαντική ημερομηνία.

Όψη Λίστας

Σχετική Βοήθεια

Εργαλειοθήκη

Εντολές

Υπάρχουν μερικές ακόμη εντολές για εργασίες στην όψη λίστας:

Γρήγορη επεξεργασία

Η επιλογή γρήγορης επεξεργασίας σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε γρήγορα τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις μιας εργασίας από τη λίστα εργασιών. Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις της εργασίας κάντε κλικ στο Όλες οι ρυθμισεις… το οποίο σας μεταφέρει στην όψη επεξεργασίας.

Δημιουργία υποεργασίας

Όταν δημιουργείτε μια υποεργασία από τη λίστα εργασιών σας εμφανίζεται μια μειωμένη έκδοση της γρήγορης επξεργασίας:

Όταν επιλέγετε Περισσότερες επιλογές… θα σας εμφανιστεί το σύνηθες παράθυρο γρήγορης επεξεργασίας που περιγράφηκε παραπάνω.

Λεπτομερής όψη

Ενέργειες

Ιδιότητες

Όψη επεξεργασίας (εργασίες)

Κύρια περιοχή

Περιοχή "Περιοχές εργασίας"

Κάθε εργασία ανατίθεται σε μία περιοχή εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη περιοχή εργασίας εδώ. Επιλέξτε Εφαρμογή περιοχών εργασίας σε υποεργασίες για να εφαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση σε όλες τις υποεργασίες αυτής της εργασίας.

Περιοχή "Ετικέτες"

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να ορίσετε μια εργασία σε μία ή περισσότερες ετικέτες.

Περιοχή "Δεδομένα εργασίας"

Προσοχή: Στην τωρινή έκδοση (Feng Office 1.5.3) μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε ημερομηνία για ημερομηνία έναρξης και προθεσμία. Μπορείτε ακόμη να εισάγετε μια ημερομηνία έναρξης που είναι μεταγενέστερη της προθεσμίας και μπορείτε να εισάγετε μια ημερομηνία έναρξης ή προθεσμία που είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του ορόσημου. Το Feng Office δεν το θεωρεί αυτό σαν σφάλμα και δεν σας προειδοποιεί.

Περιοχή "Επαναλαμβανόμενη εργασία"

Αν μια εργασία πρέπει να γίνει πάνω από μια φορά και τακτικά μπορείτε να ορίσετε μία επαναλαμβανόμενη εργασία. (Αυτό μοιάζει πολύ με το ορισμό ενός επαναλαμβανόμενου γεγονότος.)

Περιοχή "Υπενθυμίσεις"

Για να είστε σίγουροι ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εγκαίρως μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις, που αποτελούνται από μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αναδυόμενα μηνύματα. (Αυτό μοιάζει πολύ με τη διαδικασία ορισμού υπενθυμίσεων για γεγονότα.)

Επιλέξτε τον τύπο της υπενθύμισης (Μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή Αναδυόμενο μήνυμα) και το χρονικό πλαίσιο (σε Λέπτα, Ώρες, Ημέρες ή Εβδομάδες πριν την προθεσμία). Με την επιλογή του Εφαρμογή σε όλους τους συνδρομητές αυτές οι υπενθυμίσεις στέλνονται όχι μόνο στους ανατιθέμενους χρήστες αλλά και σε όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτή την εργασία επίσης. Μπορείτε να ορίσετε όσες υπενθυμίσεις για μια εργασία θέλετε.

Προσοχή: Το Feng Office δεν θα σας αποτρέψει από το να ορίσετε πάνω από μία πανομοιότυπες υπενθυμίσεις.

Οι αναδυόμενες υπενθυμίσεις εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας και δείχνουν ως εξής:

Αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης

Περιοχή "Προσαρμοσμένες ιδιότητες"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Συνδρομητές"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Συνδεδεμένα αντικείμενα"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Όψη επεξεργασίας (ορόσημα)

Κύρια περιοχή

Περιοχή "Περιοχή εργασίας"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Ετικέτες"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Description"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Επιλογές"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Υπενθυμίσεις"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Προσαρμοσμένες ιδιότητες"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Συνδρομητές"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Περιοχή "Συνδεδεμένα αντικείμενα"

Δεν υπάρχει περιγραφή.

Χρονική παρακολούθηση

Ιδίως αν πληρώνεστε με την ώρα είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόση ώρα έχετε ξοδέψει δουλεύοντας πάνω σε μία συγκεκριμένη εργασία. Αλλά και να μην αφορά τα χρήματα, ένας διαχειριστής έργων μπορεί να επιθυμεί να γνωρίζει πόσο διήρκεσε μια εργασία. Το Feng Office έχει ενσωματωμένη μια λειτουργία χρονικής καταγραφής που βοηθαέι τους χρήστες στα παραπάνω.

Εισαγωγή χρονικών πλαισίων στην όψη λεπτομερειών

Στη λεπτομερή οψή μιας εργασίας στην οποία δεν δούλεψε κανείς ακόμη , βλέπετε τα παρακάτω δύο κουμπιά:

Και τα δύο κουμπιά σας επιτρέπουν να προσθέσετε αυτό που καλείται χρονικό πλαίσιο για αυτή την εργασία. Το χρονικό πλαίσιο είναι ο χρόνος (σε λεπτά ή ώρες) που δουλέψατε μια συγκεκριμένη μέρα σε αυτή την εργασία, και συνήθως προσθέτετε και ένα σχόλιο με την περιγραφή της δουλειάς που κάνατε.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κουμπιών είναι ότι το Έναρξη εργασίας ξεκινάει το χρονόμετρο, ενώ το Προσθήκη εργασίας απλά ανοίγει μια φόρμα που σας επιτρέπει να εισάγετε έναν αριθμό ωρών. Έτσι λοιπόν συνήθως θα χησιμοποιείτε το Έναρξη εργασίας αν αρχίζετε να δουλεύετε σε μια εργασία τώρα αμέσως, ενώ θα χρησιμοποιείτε το Προσθήκη εργασίας για να εισάγετε μια εργασία που ήδη έχετε υλοποιήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Feng Office δε σας αποτρέπει να εκκινήσετε το χρονόμετρο για πάνω από μία εργασίες παράλληλα ή να το εκκινήσετε για μια ήδη ολοκληρωμένη εργασία.

Αφού σώσετε ένα χρονικό πλαίσιο εμφανίζεται στη λίστα ως εξής:

Επιλογές χρονικής παρακολούθησης στη όψη λίστας

Η εκκίνηση και διακοπή του χρονόμετρου μπορεί αν επιτευχθεί και στην όψη λίστας: Πατώντας στο εικονίδιο ρολόϊ εκκινεί ή σταματά το χρονόμετρο.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο χρήστης “admin” δουλεύει αυτή τη στιγμή στην πρώτη εργασία (επισημαίνεται με το κόκκινο φόντο).

Επεξεργασία χρονικών πλαισίων

Σημειώστε ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα χρονικό πλαίσιο οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό είναι απαραίτητο. Την οθόνη επεξεργασίας για ένα χρονικό πλαίσιο μπορείτε να την βρείτε όψη λεπτομερειών της εργασίας και δείχνει κάπως έτσι:

Πρότυπα εργασιών

Αν πρέπει να δημιουργήσετε όμοιες εργασίες ξανά και ξανά, τα πρότυπα εργασιών θα σας σώσουν από πολύτιμο χρόνο: Αντί να δημιουργείτε μία νέα εργασία από την αρχή επιλέγετε ένα πρότυπο και προσθέτετε μόνο τις πληροφορίες που είναι διαφορετικές για κάθε εργασία.

Δημιουργώντας εργασίες από πρότυπα

Το να δημιουργείτε εργασίες από πρότυπα είναι πανομοιότυπο με την αντιγραφή εργασιών, με τη διαφορά ότι αυτό είναι ταχύτερο γιατί έχετε πρόσβαση στα πρότυπα εργασιών μέσα από την όψη λίστας:

Διαχείριση προτύπων εργασιών

Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο εργασίας συνήθως πηγαίνετε στην όψη λεπτομερειών μιας εργασίας που μοιάζει με το πρότυπο που θέλετε να δημιουργήσετε. Έπειτα επιλέγετε Προσθήκη σε ένα πρότυπο:

Αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα εργασιών στον πίνακα πρότυπα:

Επιλογές εργασιών

Μερικές επιλογές χρηστών για τις εργασίες μπορούν να οριστούν στο μενού Λογαριασμός.

FAQ

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής συνήθεις ερωτήσεις.

1) Υπάρχουν αναφορές για ορόσημα άλλων περιοχών εργασίας που εμφανίζονται στο κυλιόμενο μενού. Επισκεφτείτε το http://forums.opengoo.org/index.php?topic=2237.0