Πίνακας Περιεχομένων

Αναζήτηση στο Feng Office

Το Feng Office δίνει την δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου που σας επιτρέπει να εντοπίσετε πληροφορίες ανεξάρτητα από τον τύπο αντικειμένου.

Πληροφορίες για την αναζήτηση

Η αναζήτηση στο Feng Office είναι μια απλοποιημένη διαδικασία συνεπώς δεν χρειάζεται εκτεταμένη αναφορά. Θα ήταν χρήσιμο ωστόσο να γνωρίζετε τα παρακάτω:

Πεδίο γρήγορης αναζήτησης

Πεδίο γρήγορης αναζήτησης

Οθόνη αναζήτησης

Οθόνη αναζήτησης