Πίνακας Περιεχομένων

[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι Ιστού | Ώρα | Αναφορές ]

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις είναι ένας απλός τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών μιας Feng Office εγκατάστασης. Οι σημειώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα forum, blog, μαυροπίνακα, ή λίστα αλληλογραφίας. Υποστηρίζουν σχόλια, ώστε να μπορείτε να συζητάτε πράγματα και μέσα από την συνδρομή σε μια σημείωση μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις με mail εάν υπάρχει ένα νέο σχόλιο. Οπότε οι σημειώσεις είναι ένα απλό, αλλά ισχυρό στοιχείο του Feng Office.

Προβολή λίστας

Παρακαλώ σημειώστε πως μπορείτε να λάβετε την αρχή κάθε σημείωσης με την μορφή αναδυόμενης συμβουλής, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια σημείωση (χωρίς να κάνετε κλικ). Αυτό αρκεί για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη σημείωση γρήγορα, στην περίπτωση που οι τίτλοι δεν διαφοροποιούνται αρκετά ή είναι μερικώς κρυμμένοι.

Εργαλειοθήκη

Προβολή λεπτομερειών

Ενέργειες

Ιδιότητες

Προβολή επεξεργασίας

Κεντρική περιοχή

Μια σημείωση αποτελείται ουσιαστικά από τον τίτλο και το κείμενο σε απλή μορφή (χωρίς επιλογές μορφοποίησης, χωρίς κώδικα HTML).

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ο σύνδεσμος Επιπρόσθετο Κείμενο κάτω από το κανονικό κείμενο συνήθως δεν είναι ορατός. Αυτό είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό και δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία προς το παρόν. Θα δείτε αυτόν τον σύνδεσμο μόνο εάν χρησιμοποιήτε μια εγκατάσταση του Feng Office που δεν έχει αναβαθμιστεί από την pre-1.0 και εάν κάποιος έχει ήδη προσθέσει κάποιο επιπλέον κείμενο.1)

Τμήμα "Περιοχή Εργασίας"

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μια σημείωση σε μία η περισσότερες Περιοχές εργασίας.

Τμήμα "Ετικέτες"

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να αναθέσετε μια σημείωση σε μία η περισσότερες Ετικέτες.

Τμήμα "Επιλογές"

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αρκετές επιλογές για μια σημείωση. Παρακαλώ δείτε τις επεξηγήσεις στην οθόνη για λεπτομέρειες.

Τμήμα "Προσαρμοσμένες Ιδιότητες"

Οι ιδιότητες σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μεταδεδομένα για μια σημείωση. Οι ιδιότητες δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας ή στην προβολή λεπτομερειών, αλλά μπορείτε να τις αναζητήσετε.

Τμήμα "Συνδεδεμένα Αντικείμενα"

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να συνδέσετε αντικείμενα σε μια σημείωση (και επιπλέον να τα αποσυνδέσετε).

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις προς το παρόν.