Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Εγχειρίδιο χρήστη Feng Office

Αυτό το μέρος του εγχειριδίου είναι κατάλληλο για κάθε χρήστη του Feng Office.

Μέρος 1: Πριν ξεκινήσετε

Μέρος 2: Πρώτη επαφή

Μέρος 3: Μονάδες

Μέρος 4: Εργαλεία

Μέρος 5: Χρήστες και δικαιώματα

Εγχειρίδιο διαχειριστή Feng Office

Αυτό το μέρος του εγχειριδίου περιέχει πληροφορίες προσανατολισμένες κυρίως σε χρήστες με δικαιώματα διαχείρισης.

Μέρος 1: Εγκατάσταση

Μέρος 2: Παραμετροποίηση και συντήρηση

Μέρος 3: Προσαρμογές

Μέρος 4: Αναφορές

Μέρος 5: Plugins

Εγχειρίδιο προγραμματιστών Feng Office

Αυτό το μέρος του εγχειριδίου περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά για προγραμματιστές.