Πίνακας Περιεχομένων

[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Δικτυακοί Σύνδεσμοι | Χρόνος | Αναφορές ]

Έγγραφα

Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του Feng Office είναι ότι όχι μόνο μπορείτε να ανεβάσετε, κατεβάσετε και μοιραστείτε οποιοδήποτε τύπο δεδομένων αλλά μπορείτε και να επεξεργαστεί τε τα αρχεία ως ένα σημείο ενώ είστε συνδεδεμένοι . Συνεπώς υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη διαχείριση εγγράφων και στην επεξεργασία εγγράφων του Feng Office.

Προβολή λίστας

Στη προβολή λίστα των «εγγράφων» μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία της τρέχουσας περιοχής εργασίας. Μπορείτε να παρατηρήσετε πως κάποια αρχεία έχουν ένα κουμπί «Επεξεργασία» και άλλα όχι.

Ενέργειες

Όταν η στήλη των «Ενεργειών» είναι ενεργή θα διαπιστώσετε την ύπαρξη όχι μόνο δύο αλλά τεσσάρων τύπων εγγράφων με διαφορετικές επιλογές σε αυτή τη στήλη:

Η πρώτη ενέργεια (το κουμπί με το βέλος) είναι διαθέσιμο για τους περισσότερους τύπους εγγράφων! Επιτρέπει το κατέβασμα των επιλεγμένων αρχείων τοπικά στο σκληρό δίσκο. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένες ανά τύπο εγγράφου ενέργειες - ας δούμε αυτά τα παραδείγματα.

Γραμμή εργαλείων

Λεπτομερειακή προβολή

Ενέργειες

Ιδιότητες

Περιεχόμενα αρχείων

Αν το αρχείου που δουλεύετε είναι ένα online έγγραφο τότε εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο στη λεπτομερειακή προβολή: 'Περιεχόμενα αρχείου’ επιτρέπει την προβολή των περιεχομένων του αρχείου χωρίς να μεταφέρετε ο χρήστη σε προβολή επεξεργασίας.

Ιδιότητες αρχείου

Κυρίως ενότητα

Η κυρίως ενότητα περιέχει τη λειτουργία μεταφόρτωσης αρχείου. Εδώ μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο με ένα νέο αρχείο. Αν επιλέξετε «Υπενθύμιση αλλαγής» τότε η παλιά έκδοση θα αποθηκευτεί. Αλλιώς το παλιό αρχείο θα χαθεί.

Ενότητα "Εργασίας"

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αναθέσετε ένα έγγραφο σε μία ή περισσότερες περιοχές εργασίας.

Ενότητα "Ετικετών"

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αναθέσετε ένα έγγραφο σε μία ή περισσότερες ετικέτες.

Ενότητα "Περιγραφή"

Σε αυτή τη ενότητα μπορείτε να προσθέσετε μία περιγραφή για το έγγραφο.

Ενότητα "Επιλογών"

Σε αυτή τη ενότητα μπορείτε να αλλάξετε κάποιες επιλογές σχετικές με σχόλια. Δείτε τις επεξηγήσεις στην οθόνη για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενότητα "Ιδιοτήτων"

Οι ιδιότητες επιτρέπουν την αποθήκευση μεταδεδομένων για ένα έγγραφο. Οι ιδιότητες δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας και προβολή λεπτομερειών, αλλά μπορείτε να του αναζητήσετε.

Συνδεδεμένα αντικείμενα

Αυτή η ενότητα επιτρέπει την σύνδεση και αποσύνδεση αντικειμένων με ένα έγγραφο.

Διαχείριση Εγγράφων

Όπως και σε άλλα συνεργατικά εργαλεία λογισμικού μπορείτε να ανεβάσετε και να κατεβάσετε έγγραφα με το Feng Office. Και όπως κάθε αντικείμενο περιεχομένου κάθε έγγραφο έχει ιδιότητες που μπορείτε να επεξεργαστείτε. Εφόσον γνωρίζεται αυτές τις έννοιες η διαχείριση των εγγράφων είναι σχετικά απλή.

Μεταφόρτωση αρχείων

Για να ανεβάσετε ένα νέο αρχείο επιλέξετε «Νέο > Μεταφόρτωση αρχείου» από τη μπάρα εργαλείων.

Όταν ανεβάζετε ένα αρχείο έχετε την δυνατότητα να δώσετε ένα νέο όνομα και να θέσετε τις ιδιότητές του. (Μπορείτε επιπλέον να επεξεργαστείτε όλα τα παραπάνω σε μελλοντική στιγμή.) Σημειώστε το μήνυμα που αναφέρει τους τύπους και τα μεγέθη αρχείων που επιτρέπεται να ανεβάσετε. (Το μέγιστο μέγεθος αρχείου δεν καθορίζεται από το Feng Office αλλά από παραμέτρους στο php.ini.)

Εξ’ ορισμού, τα αρχεία που ανεβάζετε συνδέονται με το προσωπικό σας χώρο εργασίας. Συνεπώς εκτός και αν αυτό αλλαχτεί, τα έγγραφα που ανεβάζετε δεν είναι ορατά σε άλλου χρήστες (εκτός διαχειριστών και χρηστών που τους έχουν δοθεί δικαιώματα πρόσβασης στο προσωπικό σας χώρο εργασίας).

Μεταφόρτωση πολλαπλών αρχείων

Αν θέλετε να ανεβάσετε μικρό αριθμό αρχείων η παραπάνω διαδικασίας είναι τέλεια. Αλλά αν θέλετε να ανεβάσετε μεγαλύτερο αριθμό αρχείων η διαδικασία που περιγράφετε παραπάνω είναι χρονοβόρα. Σαν εναλλακτική μπορείτε να πακετάρετε όλα τα αρχεία σε ένα ZIP αρχείο, να το ανεβάσετε στην ενότητα Εγγράφων και να αποσυμπιέσετε όλα τα αρχεία στο διακομιστή. Τα αρχεία αυτά έχουν διαφορετικό εικονίδιο (εμφανίζεται αριστερά) και περιέχουν ένα κουμπί εξαγωγής όλων των αρχείων (εμφανίζεται δεξιά).

Διασύνδεση αρχείων

Σαν εναλλακτική διαδικασία μεταφόρτωσης αρχείου στο Feng Office μπορείτε να το συνδέσετε με ένα δικτυακό σύνδεσμο. Για διασύνδεση αρχείου αντί της μεταφόρτωσης αλλάζετε απλά τη επιλογή από «Αρχείο» σε «Δικτυακό σύνδεσμο». (Το χαρακτηριστικό αυτό έχει εισαχθεί με την έκδοση Feng Office 1.4 – δεν θα την βρείτε αν χρησιμοποιείτε παλιότερες εκδόσεις.)

Κατέβασμα αρχείων

Για να κατεβάσετε ένα αρχείο επιλέξτε λεπτομερειακή προβολή και επιλέξτε «Κατέβασμα» στο μενού των ενεργειών.

Κατέβασμα πολλαπλών αρχείων

Αν θέλετε να κατεβάσετε περισσότερα από ένα αρχεία θα βρείτε την παραπάνω διαδικασία χρονοβόρα. Μια καλή ιδέα είναι να συμπιέσετε τα αρχεία σε ένα ενιαίο ZIP επιλέγοντας τα αρχεία που θέλετε και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συμπίεση». Αφού κατεβάσετε το αρχείο ZIP καλά είναι να διαγραφεί από το διακομιστή για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε έκδοση v1.4.x βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσμου επιλεγμένους όταν αποσυμπιέσετε τα έγγραφα γιατί αυτό οδηγεί σε σφάλμα (το οποίο θα πρέπει να έχει διορθωθεί στο Feng Office 1.5).1)

Δουλεύοντας με εκδόσεις

Αν έχετε εργαστεί ποτέ με σύστημα διαχείρισης εγγράφων (DMS) θα είστε οικείοι με την ιδέας κράτησης παλαιότερων εκδόσεων εγγράφων για αναφορά. Το χαρακτηριστικό που κάνει δυνατό αυτό ονομάζεται versioning, και η διαδικασία δημιουργίας μίας νέας έκδοσης αποτελείται από το checking out αρχείου, επεξεργασίας αυτού και checking in του νέου αρχείου.

Ο ευκολότερος τρόπος για να καταλάβετε το versioning είναι η δημιουργία μίας νέας έκδοσης από ένα υπάρχον έγγραφο. Για παράδειγμα υποθέστε ότι θέλετε να κάνουμε αλλαγές σε ένα word έγγραφο “Feng Office Manual 0.9.1.doc”. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να κάνετε check out το αρχείο κάνοντας κλικ στη κατάσταση «Διαθέσιμο» ώστε να αλλάξει σε «Σε χρήση, check in»:

Το κεφάλαιο χρειάζεται να ολοκληρωθεί.

Επεξεργαστής εγγράφων

Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εγγράφων κειμένου είναι ο γνωστός επεξεργαστής FCKeditor.

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτός ο επεξεργαστής κειμένου φαίνεται σαν ένας στάνταρ επεξεργαστής του word. Συνεπώς θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις. Αν δεν είστε βέβαιος για την λειτουργία ενός συγκεκριμένου κουμπιού στη μπάρα εργαλείων, χρησιμοποιήστε το tooltip που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε το δείκτη πάνω σε ένα κουμπί για παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο επεξεργαστής παράγει HTML αρχεία, όχι αρχεία του Microsoft Word ή OpenOffice.org Writer. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εισάγετε τα αρχεία αυτά σχεδόν σε όλους τους επεξεργαστές αρχείων, αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο με κατάληξη *.doc, *.docx ή *.odt στο FCKeditor.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον FCKeditor σας προτείνουμε το FCKeditor User Guide.

Επεξεργαστής παρουσιάσεων

Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής παρουσιάσεων ονομάζεται Slimey. Αναπτύχθηκε για το Feng Office, αλλά τώρα είναι επίσης τμήμα του eyeOS.

Προς το παρόν το Slimey είναι στην έκδοση 0.1, συνεπώς μην περιμένετε πολλά. Μην συγκρίνετε αυτό με το Microsoft PowerPoint, Apple Keynote ή OpenOffice.org Impress. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ εύκολη η χρήση του Slimey, ακόμα και χωρίς εγχειρίδιο χρήσης (που λείπει προς το παρόν).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Slimey χρησιμοποιεί τη μορφοποίηση αρχείου SLIM (από όλου προέρχεται και το όνομα του). Το SLIM σημαίνει Slideshows Microformat, είναι μία επέκταση στο S5 format, και βασίζεται αποκλειστικά στη HTML, CSS και JavaScript. Μη περιμένετε να επεξεργαστείτε *.ppt, *.pptx ή *.odp αρχεία με το Slimey.

Συχνές ερωτήσεις

Δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις μέχρι στιγμής.