Πίνακας Περιεχομένων

[ Σημειώσεις | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Επαφές | Ημερολόγιο | Έγγραφα | Εργασίες | Σύνδεσμοι Ιστού | Ώρα | Αναφορές ]

Ημερολόγιο

Προβολή ημερολογίου

Γραμμή εργαλείων

Προβολή λίστας

Προβολή λεπτομερειών

Προβολή επεξεργασίας

Κύρια ενότητα

Ενότητα "Περιοχή εργασίας"

Ενότητα "Ετικέτες"

Ενότητα "Περιγραφή"

Ενότητα "Επαναλαμβανόμενο Γεγονός"

Εάν θέλετε να επαναλάβετε το ίδιο γεγονός, σε διαφορετικές ημερομηνίες (όπως μια εβδομαδιαία συνάντηση ή γενέθλια), μπορείτε να ορίσετε ένα γεγονός ως επαναλαμβανόμενο γεγονός. (Παρόμοιο με τον ορισμό μιας επαναλαμβανόμενης εργασίας.)

Ενότητα "Υπενθυμίσεις"

Για να εξασφαλίσετε ότι κάποια άτομα δεν θα ξεχάσουν ένα γεγονός μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις, όπως ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναδυόμενες ειδοποιήσεις. (Παρόμοιο με τον ορισμό υπενθυμίσεων για εργασίες.)

Επιλέξτε τον τύπο της υπενθύμισης (Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναδυόμενο μήνυμα) και τη μονάδα του χρόνου (σε Λεπτά, Ώρες, Μέρες ή Εβδομάδες). Με την επιλογή Εφαρμογή σε όλους τους συνδρομητές αυτές οι υπενθυμίσεις δεν αποστέλλονται μόνο στους προσκεκλημένους ανθρώπους, αλλά σε όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτή την εκδήλωση. Μπορείτε να ορίσετε όσες υπενθυμίσεις θέλετε για μια εκδήλωση. Σημείωση: Το Feng Office δεν θα σας εμποδίσει να καθορίσετε πολλές όμοιες υπενθυμίσεις.

Ενότητα "Προσαρμοσμένες Ιδιότητες"

Ενότητα "Συνδρομητές"

Ενότητα "Συνδεδεμένα αντικείμενα"

Ενότητα "Προσκεκλημένα άτομα"

Προσκλήσεις

Όταν δημιουργείτε ένα γεγονός πρέπει να αποφασίσετε ποιους χρήστες θέλετε να προσκαλέσετε. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε προσκλήσεις μέσω e-mail.

Το να προσκαλείτε ανθρώπους, έχει δύο επακόλουθα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Feng Office 1.0 δεν υπάρχει λίστα όπου μπορείτε να δείτε ποιος έχει προσκαλεσθεί, ποιος θα παρευρεθεί και ποιος την έχει απορρίψει.2) Ο μόνος τρόπος για να δείτε την κατάσταση της πρόσκλησης ενός χρήστη είναι να φιλτράρετε το ημερολόγιο με αυτό το χρήστη (Προβολή > Ανά χρήστη), όπου η κατάσταση υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο:

Ο χρήστης δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόσκληση.

Ο χρήστης θα παρευρεθεί (απάντησε “ναι”).

Ο χρήστης δεν έχει αποφασίσει (απάντησε “ίσως”).

Ο χρήστης δεν θα παρευρεθεί (απάντησε “όχι”).

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να συγχρονίσω το ημερολόγιο του Feng Office με το ημερολόγιο του υπολογιστή μου ή του κινητού τηλεφώνου?

Αυτή τη στιγμή (Feng Office 1.0) ο συγχρονισμός με τοπικά ημερολόγια (όπως Microsoft Outlook, Mozilla Sunbird/Lightning, Apple iCal) δεν υποστηρίζεται.3)

Μπορώ να συγχρονίσω το ημερολόγιο του Feng Office με το Google Calendar?

Αυτή τη στιγμή όχι (Feng Office 1.0), αλλά είναι στα σχέδια για μία από τις επόμενες εκδόσεις.4)