Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:workspaces [2010-03-05 15:12]
spiritia fixed images
bg:workspaces [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 36: Ред 36:
 В списъчния изглед не се вижда името на работното пространство. Но за всеки елемент от списъка можете да видите към кое работно пространство принадлежи (в началото на всеки ред, в съответния за пространството цвят). В списъчния изглед не се вижда името на работното пространство. Но за всеки елемент от списъка можете да видите към кое работно пространство принадлежи (в началото на всеки ред, в съответния за пространството цвят).
  
-{{:bg:workspace-list-view.png|}}+{{:bg:workspace-list-view-bg.png|}}
  
 ===== Редактиране на работни пространства ===== ===== Редактиране на работни пространства =====
Ред 46: Ред 46:
 Ако имате статут на администратор, можете да редактирате работното пространство през административния панел. Там ви се извежда нареден по азбучен ред списък на всички работни пространства във вашата инсталация на Feng Office, който ви позволява да редактирате или изтриете произволно от тези пространства: Ако имате статут на администратор, можете да редактирате работното пространство през административния панел. Там ви се извежда нареден по азбучен ред списък на всички работни пространства във вашата инсталация на Feng Office, който ви позволява да редактирате или изтриете произволно от тези пространства:
  
-{{:workspaces_list.jpg|}}+{{:bg:workspaces-list-view-admin-panel-bg.png|}}
  
 ===== Лични работни пространства ===== ===== Лични работни пространства =====
Ред 58: Ред 58:
 ==== Обекти, принадлежащи само на едно работно пространство ==== ==== Обекти, принадлежащи само на едно работно пространство ====
  
-Когато редактирате единичен обект от работното пространство, първото, което виждате, е текущото пространство (в примера: ''msauter_personal''):+Когато редактирате единичен обект от работното пространство, първото, което виждате, е текущото пространство (в примера: ''Feng Office''):
  
 {{:bg:object-editing-workspace-1-bg.png|}} {{:bg:object-editing-workspace-1-bg.png|}}
bg/workspaces.1267809145.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com