Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:workspace_properties [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:workspace_properties [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 1: Ред 1:
-====== Свойства на работните пространства ====== +====== Атрибути на работните пространства ======
- +
-  Свойствата на работните пространства са претърпели промени от версия 1.0 на OpenGoo. Тази страница в уикито се нуждае от актуализиране.+
  
 ===== Основен раздел ===== ===== Основен раздел =====
  
-{{:workspace_details1.jpg|}}+{{:bg:workspaces-detail-view-bg.png|}}
  
-  * **Name (Име):** Това име обяснява целта на работното пространство. +  * **Име:** Това име обяснява целта на работното пространство. 
-  * **Parent Workspace (Родителско пространство):** Позволява изграждането на йерархии от работни пространства. +  * **Родителско работно пространство:** Позволява изграждането на йерархии от работни пространства. 
-  * **Workspace color (Цвят на работното пространство):** Използва се за иконката в лявата странична лента и за индикатора на работното пространство в списъчния изглед, показан по-горе.+  * **Цвят на работното пространство:** Използва се за иконката в лявата странична лента и за индикатора на работното пространство в списъчния изглед, показан по-горе.
  
 ===== Раздел "Описание" ===== ===== Раздел "Описание" =====
  
-{{:workspace_details2.jpg|}}+{{:bg:workspaces-detail-view-description-bg.png|}}
  
-Това е описанието на работното пространство, което може да бъде визуализирано на [[dashboard|информационното табло]]. За тази цел на въпроса ''Да се показва ли описанието на работното пространство на таблото?'' трябва да се отговори с ''Да''.+Това е описанието на работното пространство, което може да бъде визуализирано на [[dashboard|информационното табло]]. За тази цел на въпроса ''Да се показва ли описанието в общия преглед на работното пространство?'' трябва да се отговори с ''Да''.
  
-===== Раздел "Права за достъп" =====+===== Раздел "Редактиране на правата" =====
  
-С настройването на правата за достъпдавате на системата инструкции какво може да вижда и прави всеки потребител в това работно пространство. Когато отворите този раздел, той изглежда по следния начин: +С настройването на правата за достъп давате на системата инструкции какво може да вижда и прави всеки потребител в това работно пространство. Когато отворите този раздел, той изглежда по следния начин: 
  
-{{:workspace_details3.jpg|}}+{{:bg:workspaces-detail-view-edit-permissions-list-bg.png|}}
  
 В момента, в който изберете някой от потребителите, изгледът се разширява с възможността да зададете подробно различните права за достъп на този потребител: В момента, в който изберете някой от потребителите, изгледът се разширява с възможността да зададете подробно различните права за достъп на този потребител:
  
-{{:workspace_details4.jpg|}}+{{:bg:workspaces-detail-view-edit-permissions-bg.png|}}
bg/workspace_properties.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com