Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:web_links [2010-03-18 21:33]
spiritia bg images
bg:web_links [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 22: Ред 22:
 {{:bg:toolbar-trash-bg.png|}} {{:bg:toolbar-trash-bg.png|}}
  
-  * **Преместване в кошчето:** Премества текущо избраните уебвръзки в [[bg:trash|кошчето]].+  * **Изтриване:** Премества текущо избраните уебвръзки в [[bg:trash|кошчето]].
  
 {{:bg:toolbar-edit-bg.png|}} {{:bg:toolbar-edit-bg.png|}}
bg/web_links.1268958822.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com