Translations of this page?:

Това е стара версия на документа!


[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Уебвръзки

Уебвръзките във Feng Office са аналог на това, което наричате фаворити или букмаркове в браузъра си. Съхранявайки ги във Feng Office, можете да ги споделяте и с други потребители. По-обемистите колекции от уебвръзки могат да бъдат организирани чрез работни пространства и етикети, както вече знаете това от всеки друг тип обекти във Feng Office.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

  • Създаване: Създава нова уебвръзка.

  • В горната част на падащото меню виждате съществуващите етикети. Изберете един, с който да отбележите текущо избраните уебвръзки.
  • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да отбележите с него текущо избраните уебвръзки.

  • Преместване в кошчето: Премества текущо избраните уебвръзки в кошчето.

  • Редактиране: Дава ви възможност да редактирате избраните уебвръзки (само по една наведнъж) и ви препраща към изгледа за редактиране.

Детайлен изглед

Изглед за редактиране

Главен раздел

  • Заглавие:
  • Уеб адрес: Адресът на уебвръзката (включително и протокола, например HTTP).

Раздел "Работно пространство"

Раздел "Етикети"

Раздел "Описание"

{{:bg:notes-edit-view-tags-bg.png|}}

Раздел "Персонализирани атрибути"

Раздел "Наблюдаващи потребители"

Раздел "Свързани обекти"

Често задавани въпроси

Към момента няма въведени често задавани въпроси.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/web_links.1268958822.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com