Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Уебвръзки

Уебвръзките във Feng Office са аналог на това, което наричате фаворити или букмаркове в браузъра си. Съхранявайки ги във Feng Office, можете да ги споделяте и с други потребители. По-обемистите колекции от уебвръзки могат да бъдат организирани чрез работни пространства и етикети, както вече знаете това от всеки друг тип обекти във Feng Office.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

Детайлен изглед

Изглед за редактиране

Главен раздел

Раздел "Работно пространство"

Раздел "Етикети"

Раздел "Описание"

{{:bg:notes-edit-view-tags-bg.png|}}

Раздел "Персонализирани атрибути"

Раздел "Наблюдаващи потребители"

Раздел "Свързани обекти"

Често задавани въпроси

Към момента няма въведени често задавани въпроси.