Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:users_vs._contacts [2010-03-22 20:26]
spiritia актуализация
bg:users_vs._contacts [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 12: Ред 12:
 {{:bg:user-bg.png|}} {{:bg:user-bg.png|}}
  
-Потребителите по същество са профилите, през които се влиза в една инсталация на Feng Office. Всеки потребител е асоцииран с имейл адрес, който се използва за изпращане на информация до потребителя по електронна поща. Потребителите се управляват от администратора на инсталацията на Feng Office посредством [[administration panel|административния панел]]. Потребителите се ползват от определени потребителски права за достъп, които могат да се различават в много отношения. За повече информация научете повече за [[User Rights|потребителските права]]).+Потребителите по същество са профилите, през които се влиза в една инсталация на Feng Office. Всеки потребител е асоцииран с имейл адрес, който се използва за изпращане на информация до потребителя по електронна поща. Потребителите се управляват от администратора на инсталацията на Feng Office посредством [[administration panel|административния панел]]. Потребителите се ползват от определени потребителски права за достъп, които могат да се различават в много отношения. За повече информация научете повече за [[User Rights|потребителските права]].
  
 ===== Свързване на контакти и потребители ===== ===== Свързване на контакти и потребители =====
bg/users_vs._contacts.1269300396.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com