Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:time [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:time [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 1: Ред 1:
-[ [[bg:Notes|Бележки]] | [[bg:E-Mails|Е-поща]] | [[bg:Contacts|Контакти]] | [[bg:Calendar|Календар]] | [[bg:Documents|Документи]] | [[bg:Tasks|Задачи]] | [[bg:Web Links|Уеб връзки]] | [[bg:Time|Време]] | [[bg:Reporting|Отчитане]] ]+[ [[bg:Notes|Бележки]] | [[bg:E-Mails|Е-поща]] | [[bg:Contacts|Контакти]] | [[bg:Calendar|Календар]] | [[bg:Documents|Документи]] | [[bg:Tasks|Задачи]] | [[bg:Web Links|Уебвръзки]] | [[bg:Time|Време]] | [[bg:Reporting|Отчитане]] ]
  
 ====== Време ====== ====== Време ======
  
-Модулът за време ви позволява да проследявате колко време вие и вашите колеги сте изразходвали в изпълнение на определени задачи. На базата на почасовите ставки, дефинирани в [[bg:administration panel|административния панел]], можете да създавате отчети, които показват разходите по потребител и/или работно пространство, в рамките на определен времеви интервал. По този начин се улеснява ценообразуването на услугата, която извършвате за даден клиент.+Модулът за време ви позволява да проследявате колко време вие и вашите колеги сте изразходвали в изпълнение на определени задачи. На базата на почасовите ставки, дефинирани в [[bg:administration panel|административния панел]], можете да изготвяте отчети, които показват разходите по потребител и/или работно пространство, в рамките на определен времеви интервал. По този начин се улеснява ценообразуването на услугата, която извършвате за даден клиент.
  
 ===== Списъчен изглед ===== ===== Списъчен изглед =====
Ред 13: Ред 13:
 ===== Изглед за отчитане ===== ===== Изглед за отчитане =====
  
-За да генерирате отчет, щракнете на бутона "Print report(в българския интерфейс: "Отпечатване на отчет"), който се намира в горния десен ъгъл на таблицата "General timeslots" ("Времеви график"). По този начин ви се отваря формуляр с филтри на отчета на времето:+За да генерирате отчет, щракнете на бутона ''Print report'' (в българския интерфейс: ''Отпечатване на отчет''), който се намира в горния десен ъгъл на таблицата "General timeslots" ("Времеви график"). По този начин ви се отваря формуляр с филтри на отчета на времето:
  
 {{:time_report_filter.jpg|}} {{:time_report_filter.jpg|}}
bg/time.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com