Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Задачи и междинни цели

Бутон Задачи ви дава достъп до задачите и междинните цели. Задачите представляват указания какво трябва да бъде свършено, а междинните цели – кога е крайният му срок. Задачите могат да бъдат присвоявани към дадени междинни цели, но могат и да съществуват самостоятелно като отделни задачи. Междинните цели могат да имат прикачени към тях задачи, но могат и да съществуват и самостоятелно, като напомняния за важни дати.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

Команди

Съществуват още някои команди за задачи в списъчния изглед:

Детайлен изглед

Действия

Атрибути

Изглед на редактиране

Проследяване на времето

Важно е да се знае колко време прекарвате в работа по определена задача, особено ако за това ви се плаща на час. Но дори и да не е въпросът в парите, мениджърът на проекта може да се интересува колко време е отнело изпълнението на задачата. Feng Office има вградена функция за отчитане на времето, която улеснява потребителите да си попълват съответните часове от работния график.

Въвеждане на времеви слотове в детайлния изглед

В детайлния изглед на една задача, по която никой не е работил до този момент, можете да видите само тези два бутона:

Both buttons allow you to enter a so called time slot for this task. A time slot is simply an amount of time (minutes or hours) you have worked on a specific date for this task, and usually you add a comment with some detail information about your work.

The difference between the two buttons is that Start work starts a timer, while Add work simply opens a form which allows you to enter a number of hours. So you would typically use Start work if you start working on a task right now, while you would use Add work to enter some work you already did.

PLEASE NOTE: Feng Office does not prevent you from starting the timer for several tasks in parallel or from starting the timer on a task that is already completed.

After saving a time slot it is displayed in a list like this:

Опции за проследяване на времето в списъчен изглед

Стартирането и спирането на таймера може да стане и през списъчния изглед: Щраквайки върху иконката със секундомера съответно включва и изклучва таймера.

В горния пример потребител "Martin Sauter" текущо работи по първата задача (както показва червеният фон).

Editing time slots

Note that you can edit or delete a time slot at any time if needed. The edit screen for a time slot can be reached from the task detail view and looks like this:

Шаблони за задачи

Информацията в този раздел има нужда от актуализация след версия 1.0 на Feng Office.

Ако се налага да създадете множество еднотипни задачи, ще установите, че шаблоните за задачи ще ви спестят много време. Instead of creating a new task from the scratch you choose a template and add only the information that is different for every task.

Създаване на задачи от шаблони

Създаването на задачи от шаблони е подобно на копирането на задачи, но става по-бързо защото имате достъп до шаблоните за задачи в списъчния изглед:

Управление на шаблоните за задачи

За да създадете нов шаблон за задача, трябва да отидете в детайлния изглед на някоя задача, която е подобна на шаблона, който искате да създадете. От менюто с действия изберете Save as template (Запазване като шаблон):

Ако имате статут на администратор, можете също така да управлявате шаблоните за задачи през административния панел:

Опции на задачите

Някои специфични потребителски настройки за задачите могат да бъдат направени през страницата на потребителския профил.

Често задавани въпроси

Към момента няма въведени отговори на често задавани въпроси.