Translations of this page?:

Това е стара версия на документа!


Използване на етикети

Използването на етикети ви позволява бързо да организирате информацията си. С добавянето на етикет към обектите вие можете да ги класифицирате и групирате по съответния признак. Етикетите се взимат от един най-обикновен списък, който може да се допълва по всяко време, така че не е нужно да се пилее време по предварителното изграждане на сложна класификационна система.

Добавяне и премахване на етикети

Етикетите могат да се прикачат към практически всеки обект в OpenGoo. Един обект може да се отбелязва не само с един, но и с произволно много етикети.

Добяването на етикет става, като просто се изписва името му в съответното поле. За да добавите повече от един етикет, използвайте запетайки за разделители. Докато изписвате името на етикета, ще забележите, че се появява подсказка под формата на падащо меню, която ви предлага измежду съществуващите етикети, започващи с буквите, които вече сте написали. По този начин добавянето на етикети става по-бързо.

За да премахнете даден етикет, просто го изтрийте от полето така, както обикновено се трие текст.

Филтриране на обекти от съдържанието, използвайки етикети

За да филтрирате информация относно присвоените й етикети, просто щракнете на някой етикет в долния ляв ъгъл на екрана. Филтрирането се извършва моментално. Етикетите не са подредени по азбучен ред, а според броя отбелязани с тях обекти, като най-отгоре стои най-често използваният етикет.1) Имайте предвид, че можете да избирате само по един етикет наведнъж.

Изчистването на филтъра по етикети става като просто се щракне на най-горната връзката Всички.

Забележете, че даден етикет ще се появи в този списък едва когато с него бъде отбелязан поне един обект. Съответно, етикетът ще изчезне от списъка в момента, в който престане да се използва дори и от един обект.

Ако списъкът ви съдържа много етикети и не можете да откриете измежду тях някой конкретен, можете да го потърсите използвайки полето Filter tags… (в българския интерфейс: Филтриране на етикети…). В момента, в който започнете да изписвате името му, ще получите като подсказка само етикетите, които отговарят на въведения низ:

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/tags.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com