Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:subscriptions [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:subscriptions [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 3: Ред 3:
 Отбелязването на обект за наблюдение означава да получавате известия по електронна поща за всеки бъдещ [[bg:comments|коментар]], направен по повод въпросния обект. Това е много удобно, ако искате да проследите как се развива във времето даден обект или течащата по него дискусия.  Отбелязването на обект за наблюдение означава да получавате известия по електронна поща за всеки бъдещ [[bg:comments|коментар]], направен по повод въпросния обект. Това е много удобно, ако искате да проследите как се развива във времето даден обект или течащата по него дискусия. 
  
-ВНИМАНИЕ: Адресът, на който ще се изпращат известията, е адресът, който сте указали в своя [[bg:account|потребителски профил]].+**Внимание:** Адресът, на който ще се изпращат известията, е адресът, който сте указали в своя [[bg:account|потребителски профил]].
  
 ===== Наблюдение и отказ от наблюдение ===== ===== Наблюдение и отказ от наблюдение =====
Ред 9: Ред 9:
 Наблюдението и отказът от наблюдение са прости действия, при които се щрака върху съответната връзка в детайлния прегледн на обекта. На следващия екранен кадър можете да видите обект, който текущо се наблюдава от двама души: Наблюдението и отказът от наблюдение са прости действия, при които се щрака върху съответната връзка в детайлния прегледн на обекта. На следващия екранен кадър можете да видите обект, който текущо се наблюдава от двама души:
  
-{{:subscribers1.jpg|}}+{{:bg:subscribers-1-bg.png|}}
  
-За да наблюдавате обекта вие самите, просто щракнете на връзката ''Subscribe'' (в българския интерфейс: ''Наблюдение''). В резултат списъкът на наблюдаващите се променя по следния начин:+За да наблюдавате обекта вие самите, просто щракнете на връзката ''Наблюдение''. В резултат списъкът на наблюдаващите се променя по следния начин:
  
-{{:subscribers2.jpg|}}+{{:bg:subscribers-2-bg.png|}}
  
-За да спрете наблюдението на обекта, просто щракнете на връзката ''Unsubscribe'' (в българския интерфейс: ''Спиране на наблюдение'').+За да спрете наблюдението на обекта, просто щракнете на връзката ''Спиране на наблюдение''.
  
 ===== Автоматично наблюдение ===== ===== Автоматично наблюдение =====
  
-Както ще разберете, вие автоматично сте абонирани да получвате известия за всеки обект, който лично сте създали или коментирали //без// да е нужно да го отбелязвате изрично. Това е функцията автоматично наблюдение, с която OpenGoo ви улеснява. Разбира се, във всеки момент, когато пожелаете, можете да се откажете да наблюдавате обекта.+Както ще разберете, вие автоматично сте абонирани да получвате известия за всеки обект, който лично сте създали или коментирали //без// да е нужно да го отбелязвате изрично. Това е функцията автоматично наблюдение, с която Feng Office ви улеснява. Разбира се, във всеки момент, когато пожелаете, можете да се откажете да наблюдавате обекта.
  
 ===== Обекти, които подлежат на наблюдение ===== ===== Обекти, които подлежат на наблюдение =====
Ред 27: Ред 27:
   * [[bg:Notes|Бележки]]   * [[bg:Notes|Бележки]]
   * [[bg:Calendar|Събития]]   * [[bg:Calendar|Събития]]
-  * [[bg:Tasks|Междинни цели]] +  * [[bg:Tasks|Междинни цели и задачи]] 
   * [[bg:Documents|Документи]]   * [[bg:Documents|Документи]]
-  * [[bg:Tasks|Задачи]] 
bg/subscriptions.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com