Съдържание

Търсене

Feng Office предлага възможност за текстово търсене на информация без значение от обектния тип.

Факти относно търсенето

Търсенето във Feng Office е доста непосредствено и не се нуждае от особени обяснения. При все това, от полза ще ви е да знаете следните факти:

Поле за бързо търсене

Екран за търсене

1) Тази опция съдържаше грешка, но тя ще бъде оправена при следващата версия. Вижте http://forums.opengoo.org/index.php?topic=333