Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Бележки

Бележките са лесен начин за обмен на информация между различните потребители на една инсталация на Feng Office. Бележките могат да се използват вместо форум, блог, електронна дъска за съобщения или пощенски списък. Те поддържат и коментари, така че можете да провеждате обсъждания, а отбелязвайки за наблюдение дадена бележка, можете да получавате известия по електронна поща за новите коментари, оставени под нея. И така, бележките са прост, но мощен компонент от структурата на Feng Office.

Списъчен изглед

Имайте предвид, че когато поставите курсора на мишката над някоя бележка, без да щракате върху нея, началото на текста й ще се визуализира в балонче. Това е достатъчно за бързото намиране на конкретна бележка от списъка, особено в случаите, когато заглавията не са достатъчно говорещи сами по себе си или са частично скрити от края.

Лента с инструменти

Детайлен изглед

В него се виждат още списъкът със свързани обекти, персонализирани атрибути, както и коментарите.

Действия

Атрибути

Изглед за редактиране

Основен раздел

По начало, бележката се състои от заглавие и най-обикновен текст (без възможности за форматиране или HTML код).

Внимание: Връзката Допълнителен текст, която се намира под основния текст, обикновено е невидима. Това е унаследена функционалност, която понастоящем не играе конкретна роля. Ще виждате тази връзка само в случай, че използвате инсталация на Feng Office, която надгражда някоя от версиите преди 1.0, и ако някой е въвел такъв допълнителен текст за някоя бележка.1)

Раздел "Работно пространство"

От този раздел можете да прикачите бележката към едно или повече работни пространства.

Раздел "Етикети"

От този раздел можете да маркирате дадена бележка с един или повече етикети.

Раздел "Опции"

Този раздел ви позволява да направите няколко настройки, свързани с бележките. За подробности вижте обясненията на екрана.

Раздел "Персонализирани атрибути"

Атрибутите ви позволяват да съхранявате метаданни за всяка бележка. Атрибутите не се визуализират в списъчния или в детайлния изглед, но можете да правите търсене по тях.

Раздел "Свързани обекти"

Този раздел ви позволява да свързвате обекти с бележки, както и да премахвате такива връзки.

Често задавани въпроси

Засега не са възниквали често задавани въпроси.