Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:linking_objects [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:linking_objects [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 1: Ред 1:
 ====== Свързване на обекти ====== ====== Свързване на обекти ======
  
-Информацията често е взаимосвързана и взаимозависима. Например, за да изпълнените дадена задача, може да се нуждаете от определени документи. Или може да получите съобщение, което е свързано с определено събитие. При OpenGoo е лесно да се показва свързаната информация, като се установяват връзки между обектите от съдържанието. Свързването е универсално понятие в OpenGoo: можете да свързвате обекти от произволни типове. +Информацията често е взаимосвързана и взаимозависима. Например, за да изпълните дадена [[:bg:tasks|задача]], може да се нуждаете от определени [[:bg:documents|документи]]. Или може да получите съобщение, което е свързано с определено [[:bg:calendar|събитие]]Във Feng Office е лесно да се показва свързаната информация, като се установяват връзки между [[:bg:concepts|обектите от съдържанието]]. Свързването е универсално понятие във Feng Office: можете да свързвате обекти от произволни типове. 
  
 ===== Създаване на връзки в детайлния изглед ===== ===== Създаване на връзки в детайлния изглед =====
  
-За да създадете връзка от един обект към друг, трябва да отворите детайлния изглед на един от двата обекта, без значение. В прозорец ''Properties'' (в българския интерфейс: ''Свойства'') ще видите вече съществуващите връзки към този обект, ако има такива.+За да създадете връзка от един обект към друг, трябва да отворите детайлния изглед на един от двата обекта, без значение кой. Веднага под заглавието на обекта ще видите вече съществуващите връзки към него, ако има такива.
  
-{{:linking_properties.jpg|}}+{{:bg:object-detail-view-linked-objects-bg.png|}}
  
-За да добавите нова връзка, просто щракнете на ''Link more objects'' (в българския интерфейс: ''Свързване с други обекти''). Така ще се отвори следният диалогов прозорец за избор на обект:+За да добавите нова връзка, просто щракнете на ''Свързване с други обекти''. Така ще се отвори следният диалогов прозорец за избор на обект:
  
-{{:linking_select_object.jpg|}}+{{:bg:linking-select-object-dialog-bg.png|}}
  
 По подразбиране, в него ще видите всички обекти, до които имате достъп. Можете да изберете обект директно (щракайки два пъти върху него в дясната колона) или да филтрирате списъка, като приложите някой от филтрите в лявата колона (по работно пространство, по тип, по етикет). По подразбиране, в него ще видите всички обекти, до които имате достъп. Можете да изберете обект директно (щракайки два пъти върху него в дясната колона) или да филтрирате списъка, като приложите някой от филтрите в лявата колона (по работно пространство, по тип, по етикет).
Ред 17: Ред 17:
 =====  Създаване на връзки от коментар ===== =====  Създаване на връзки от коментар =====
  
-Създаването на връзки от коментар до обект става малко по-различно, дотолкова, доколкото е възможно само в тази посока: не могат да се създават връзки от обект към коментар.+Създаването на връзки от [[:bg:comments|коментар]] до обект става малко по-различно, като разликата се състои в това, че такова свързване е възможно само в тази посока: не могат да се създават връзки от обект към коментар.
  
-{{:comments_links.jpg|}}+{{:bg:comments-linked-objects-bg.png|}}
  
 Както можете да видите, всеки коментар може да съдържа свои собствени връзки и, стига вие да се автор на коментара, можете по всяко време да добавяте нови връзки или да премахвате съществуващите. Както можете да видите, всеки коментар може да съдържа свои собствени връзки и, стига вие да се автор на коментара, можете по всяко време да добавяте нови връзки или да премахвате съществуващите.
Ред 25: Ред 25:
 =====  Създаване на връзки в изгледа за редактиране ===== =====  Създаване на връзки в изгледа за редактиране =====
  
-В изгледа за редактиране на обект присъства раздел, наречен ''Linked objects'' (в българския интерфейс: ''Свързани обекти''). Оттам можете да създавате и премахвате връзки към други обекти по същия начин, по който и в детайлния изглед.+В изгледа за редактиране на обект присъства раздел, наречен ''Свързани обекти''. Оттам можете да създавате и премахвате връзки към други обекти по същия начин, по който и в детайлния изглед.
  
-{{:linked_objects.jpg|}}+{{:bg:linked-objects-bg.png|}}
  
 ===== Премахване на връзки ===== ===== Премахване на връзки =====
  
-Премахването на връзка между два обекта става по който и да е от гореописаните начини при щракване на ''Unlink'' (в българския интерфейс: ''Премахване на връзка'').+Премахването на връзка между два обекта става по който и да е от гореописаните начини при щракване на ''Премахване''.
bg/linking_objects.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com