Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:home [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:home [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 26: Ред 26:
   * [[bg:Documents|Документи]]   * [[bg:Documents|Документи]]
   * [[bg:Tasks|Задачи]]   * [[bg:Tasks|Задачи]]
-  * [[bg:Web Links|Уеб връзки]]+  * [[bg:Web Links|Уебвръзки]]
   * [[bg:Time|Време]]   * [[bg:Time|Време]]
   * [[bg:Reporting|Отчитане]]   * [[bg:Reporting|Отчитане]]
Ред 33: Ред 33:
  
   * [[Workspaces|Използване на работните пространства]]   * [[Workspaces|Използване на работните пространства]]
-  * [[Workspace properties|Свойства на работните пространства]]+  * [[Workspace properties|Атрибути на работните пространства]]
   * [[Tags|Използване на етикетите]]   * [[Tags|Използване на етикетите]]
   * [[Linking objects|Свързване на обекти]]   * [[Linking objects|Свързване на обекти]]
-  * [[Comments|Коментиране на обекти]]+  * [[Comments|Коментари]]
   * [[Subscriptions|Наблюдаване на обекти]]   * [[Subscriptions|Наблюдаване на обекти]]
-  * [[Custom properties|Персонализирани свойства]]+  * [[Custom properties|Персонализирани атрибути]]
   * [[Search|Търсене]]   * [[Search|Търсене]]
   * [[Archive|Архивиране и разархивиране на обекти]]   * [[Archive|Архивиране и разархивиране на обекти]]
bg/home.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com