Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Електронна поща

Feng Office предоставя на потребителите си поддръжка на клиент за електронна поща. С Feng Office можете да изпращате и получавате електронни писма с произволен POP3 или IMAP адрес за електронна поща, който притежавате. Feng Office поддържа криптиране по протокол SSL/TSL.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

Основен раздел

Ето така изглежда цялото меню Електронна поща в списъчния изглед.

Писмата се показват в табличен вид, като могат да се настроят да се визуализират по избор следните колони:

В примера са настроени да се визуализират само колони "От", "Тема", "Акаунт", "Дата" и "Действия". Освен тях в началото на ред може да се появи иконката в случай, че към писмото има прикачени един или повече файлове.

Както е показано в примера, при поставяне на мишката върху темата на дадено писмо, излиза жълто балонче с първите около 150 знака от текста на писмото. При поставяне на мишката върху подателя на писмото в жълтото балонче се изписва имейл адреса му.

Детайлен изглед

Ето така изглежда едно писмо, отворено в детайлен изглед:

Действия

Атрибути

Изглед за редактиране

Изгледът за редактиране в модул Електронна поща има смисъл само за писмата, които пишем и изпращаме, не и за тези, които получаваме.

Задължителното поле е само полето До за въвеждане имейл адрес на получателя. За изпращане на писмото до повече от един адресат обичайно се използва полето Явно копие, но е възможно вместо или едновременно с него да се използва и опцията Скрито копие.

Опцията Форматиране дава възможност за избор дали да се изпрати писмо, набрано с обикновен текст, или с такъв, съдържащ HTML форматиране. Ако бъде избрана втората опция, текстът на писмото може да се оформи, като се променят:

Опцията Прикачени файлове дава възможност да се избере файл за прикачване от текущото работното пространство или от твърдия диск на компютъра.

Възможностите са писмото да се изпрати, да се запази като чернова или да се откаже.

Имейл акаунти

Разкриване и редактиране на акаунти

Разкриването на нов имейл акаунт във Feng Office е подобно на добавянето на такъв акаунт към настолния ви имейл клиент (например Thunderbird, Outlook, Apple Mail). Просто въвеждате адреса на електронната си поща, адресите на пощенските сървъри (POP3/IMAP и SMTP), паролата си и настройките за криптиране.

Освен входящите настройки и SMTP настройките има и две допълнителни възможности за настройка на имейл акаунта:

Изтриване на акаунти

Ако желаете, можете по всяко време да изтриете някой от вече съществуващите си имейл акаунти. За тази цел, отворете формуляра с настройките на акаунта си и щракнете на бутона Изтриване на акаунта:

Ще се покаже диалогов прозорец, който ще изиска от вас на потвърдите, че желаете да изпълните действието, като ще ви предложи и опцията да изтриете и всички писма от този имейл акаунт:

Електронна поща и работни пространства

Акаунтите за електронна поща са независими от работните пространства - те са лични за всеки потребител. Това означава, че по подразбиране вашите електронни писма са видими само и единствено за вас. Само вие можете да прикачите едно или повече от вашите електронни писма към някое работно пространства и тогава потребителите, които имат права да четат електронна поща от това работно пространство, ще имат достъп до тези писма.

Когато електронно писмо с прикачен файл се асоциира с дадено работно пространство, прикаченият файл се появява в модул ''Документи'' на това работно пространство.

Често задавани въпроси

Криптиране

Поддържа ли Feng Office SSL/TLS криптиране?

Да, за входящите (POP3/IMAP), и за изходящите (SMTP) писма.1)

Поддържа ли Feng Office GPG криптиране?

Към момента не (версия 1.5 на Feng Office).

Протоколи

Поддържа ли Feng Office протокола POP3?

Да.

Поддържа ли Feng Office протокола IMAP?

Да.2)

Външни услуги за електронна поща

Поддържа ли се Gmail от Feng Office?

Да. За да настроите Feng Office да работи с вашия Gmail адрес, първо трябва да се уверите, че желания протокол (POP3 или IMAP) е активиран в настройките на вашия Gmail акаунт. На същата страница ще откриете и връзка, която ви отвежда до помощна страница на Gmail с информация как да конфигурирате своя клиент за електронна поща.

Поддържа ли се Hotmail от Feng Office?

Този раздел все още не е ревизиран за Feng Office, версия 1.5.

Към версия 1.0 на Feng Office не се поддържа интеграция с пощенската услуга, предоставяни от Hotmail. Доколкото ни е известно, тази услуга не поддържа POP3/SMTP или други популярни пощенски протоколи (освен ако такива не се предлагат с някакъв промоционален пакет).

Възможно алтернативно решение: Ако имате достъп до компютър с Windows XP, свалете си програмата Windows Live Desktop Mail Program. Тя ви дава клиент за електронна поща, който се свързва с Hotmail и позволява да сваляте пощата си на локалния компютър, чрез щракване и влачене с мишката. Веднъж след като си свалите пощата, можете или да създадете резервно копие (бекъп) или да се свържете с вашия пощенски сървър, използвайки IMAP и отново да качите съобщенията.

1) , 2) Считано от версия 1.2 на Feng Office