Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:contacts [2010-03-18 19:05]
spiritia докрай обновяване
bg:contacts [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 18: Ред 18:
   * **Компания:** Позволява ви да създадете нова компания (т.е. компания-клиент).   * **Компания:** Позволява ви да създадете нова компания (т.е. компания-клиент).
  
-{{:bg:toolbar-tags-bg.png|}}+{{:bg:toolbar-tags-dropdown-bg.png|}}
  
   * В горната част на падащото меню вижте съществуващите етикети. Изберете някой, който да прикачите към текущо избраните от вас контакти.   * В горната част на падащото меню вижте съществуващите етикети. Изберете някой, който да прикачите към текущо избраните от вас контакти.
   * **Добавяне на етикет:** Позволява ви да създадете нов етикет и да го прикачите към текущо избраните контакти.   * **Добавяне на етикет:** Позволява ви да създадете нов етикет и да го прикачите към текущо избраните контакти.
 +  * **Изтриване на етикет:** Позволява ви да изтриете някой от съществуващите етикети.
  
 {{:bg:toolbar-trash-bg.png|}} {{:bg:toolbar-trash-bg.png|}}
bg/contacts.1268949923.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com