Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Контакти

Контактите представляват или хора: , или компании: . Ако щракнете на бутона Контакти, на практика получавате база данни от адреси. Имайте предвид, че хората, които ще намерите в тази база може да са, а може и да не са потребители на вашата инсталация на Feng Office - за повече информация вижте разликите между потребители и контакти.

Хората може да са част от дадена компания, но това не е задължително. От друга страна, компаниите може да имат много потребители и контакти, но това също не е задължително.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

Детайлен изглед за хора

Действия

Атрибути

Детайлен изглед за компании

Действия

Атрибути

Режим на редактиране – за хора

Основен раздел

Раздел "Служебен контакт"

Раздел "Електронна поща и синхронна комуникация"

Раздел "Домашен контакт"

Раздел "Друг контакт"

Раздел "Бележки"

Раздел "Свързани обекти"

Режим на редактиране – за компании

Основен раздел

Раздел "Работно пространство"

Раздел "Етикети"

Раздел "Часова зона"

Често задавани въпроси

Към момента няма въведени отговори на често задавани въпроси.