Translations of this page?:

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Контакти

Контактите представляват или хора: , или компании: . Ако щракнете на бутона Контакти, на практика получавате база данни от адреси. Имайте предвид, че хората, които ще намерите в тази база може да са, а може и да не са потребители на вашата инсталация на Feng Office - за повече информация вижте разликите между потребители и контакти.

Хората може да са част от дадена компания, но това не е задължително. От друга страна, компаниите може да имат много потребители и контакти, но това също не е задължително.

Списъчен изглед

Лента с инструменти

 • Контакт: Позволява ви да създадете нов контакт (т.е. човек).
 • Компания: Позволява ви да създадете нова компания (т.е. компания-клиент).

 • В горната част на падащото меню вижте съществуващите етикети. Изберете някой, който да прикачите към текущо избраните от вас контакти.
 • Добавяне на етикет: Позволява ви да създадете нов етикет и да го прикачите към текущо избраните контакти.
 • Изтриване на етикет: Позволява ви да изтриете някой от съществуващите етикети.

 • Преместване в кошчето: Премества текущо избраните контакти в кошчето.

 • Редактиране: Позволява ви да редактирате избрания контакт, като го отваря в режим на редактиране. Тази функция е достъпна, само ако е избран един единствен контакт.

 • Асоцииране: Това е бърз начин да се асоциира даден човек с едно или повече работни пространства. Внимание: Контактите са споделени с всички потребители, без значение от работни пространства и потребителски права. Уверете се, че сте прочели и разбрали за особеността с правата по отношение на контактите.

 • Преглед на всички: Изключват се всички евентуални филтри и се показват всички контакти накуп.
 • Контакти: Показват се само контактите, които представляват хора.
 • Компании: Показват се само контактите, които представляват компании.

 • Импорт / Експорт: Позволява импортирането и експортирането на контакти от/към cvs и VCard формат. Кодировката на кирилицата е Unicode UTF-8.

Детайлен изглед за хора

Действия

 • Редактиране на контакта: Отваря страницата в режим на редактиране.
 • Обновяване на аватара: Позволява качването или изтриването на картинка, асоциирана с даден контакт.
 • Асоцииране с работно пространство: Прозволява контактът да се прикачи към едно или повече работни пространства.
 • Преместване в кошчето: Позволява контактът да бъде изтрит.
 • Преместване в архива: Позволява преместване на контакта в архива.
 • Преглед на историята: Показва историята на публикуването и обновяването на информацията за контакта.

Атрибути

 • Уникален идентификатор: Идентификатор, който по уникален начин идентифицира контакта в базата данни. Записва се във формат ct и последващ номер (ct от контакт).
 • Работно пространство: Работно пространство, с което е асоцииран контактът.
 • Наблюдаващи потребители: Потребители, които наблюдават този контакт.
 • Създаване: Показва потребителя, създал избрания контакт (включително датата на създаване).
 • Последна редакция: Показва потребителя, който последно е редактирал информацията за избрания контакт (включително датата на последната редакция).

Детайлен изглед за компании

Действия

 • Промяна на данните за компанията: Позволява редактиране на данните за компанията (адрес, град, щат, държава, телефон, факс, имейл, уебсайт, и много други).
 • Промяна на логото: Позволява качването или изтриването на логото на компанията.
 • Потребителски права: Позволява компанията да се прикачва към едно или повече работни пространства. (Когато използвате тази опция, уверете се, че сте прочели и разбрали права за достъп, свързани с компаниите.)
 • Преместване в кошчето: Позволява изтриване на дадена компания.
 • Добавяне на потребител: Създава нов потребител и се асоциира с дадена компания. (Съществуващите потребители се показват в основната колона на Детайлния изглед.)
 • Добавяне на контакт: Създава нов контакт и го асоциира с дадена компания. (Съществуващите контакти се показват в основната колона на Детайлния изглед.)
 • Преместване в архива: Позволява преместване на компанията в архива.
 • Преглед на историята: Показва историята на публикуването и обновяването на информацията за компанията.

Атрибути

 • Работно пространство: Работно пространство, с което е асоциирана компанията.
 • Наблюдаващи потребители: Потребители, които наблюдават тази компания.
 • Създаване: Показва потребителя, създал избраната компания (включително датата на създаване).
 • Последна редакция: Показва потребителя, който последно е редактирал информацията за избраната компания (включително датата на последната редакция).

Режим на редактиране – за хора

Основен раздел

Раздел "Служебен контакт"

Раздел "Електронна поща и синхронна комуникация"

Раздел "Домашен контакт"

Раздел "Друг контакт"

Раздел "Бележки"

Раздел "Свързани обекти"

Режим на редактиране – за компании

Основен раздел

Раздел "Работно пространство"

Раздел "Етикети"

Раздел "Часова зона"

Често задавани въпроси

Към момента няма въведени отговори на често задавани въпроси.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/contacts.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com