Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:companies [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:companies [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 3: Ред 3:
 ===== Компания собственик или компании клиенти ===== ===== Компания собственик или компании клиенти =====
  
-В своята инсталация на OpenGoo можете да съхранявате данни за колкото си пожелаете компании, но една от тях ще се различава от всички останали: така наречената //компания собственик// определя коя компания (или огранизация, или група хора) управлява съответната инсталацията на OpenGoo, и следователно се ползва от някои привилегии. Всички други компании ще наричаме //компании клиенти//.+В своята инсталация на Feng Office можете да съхранявате данни за колкото си пожелаете компании, но една от тях ще се различава от всички останали: така наречената //компания собственик// определя коя компания (или огранизация, или група хора) управлява съответната инсталацията на Feng Office, и следователно се ползва от някои привилегии. Всички други компании ще наричаме //компании клиенти//.
  
 Двете основни разлики между тези два вида компании са следните: Двете основни разлики между тези два вида компании са следните:
Ред 11: Ред 11:
 ===== Компании клиенти ===== ===== Компании клиенти =====
  
-В една инсталация на OpenGoo можете да поддържате произволен брой клиентски компании. Потребители от различните клиентски компании могат да участват в работата ви по дадено работно пространство, при условие че сте ги асоциирали с него.+В една инсталация на Feng Office можете да поддържате произволен брой клиентски компании. Потребители от различните клиентски компании могат да участват в работата ви по дадено работно пространство, при условие че сте ги асоциирали с него.
  
-ВНИМАНИЕ: Дори и дадени потребители да не споделят общо работно пространство, те пак могат да открият за съществуванието на всички останали потребители от коя да е компания, за която има профил в инсталацията. Това може да се окаже проблем, ако поддържате само една инсталация на OpenGoo за няколко клиентски компании, за които не бихте искали да знаят помежду си, че ги обслужвате. Ето защо трябва да бъдете внимателни.((http://forums.opengoo.org/index.php?topic=443))+**Внимание:** Дори и дадени потребители да не споделят общо работно пространство, те пак могат да открият за съществуванието на всички останали потребители от коя да е компания, за която има профил в инсталацията. Това може да се окаже проблем, ако поддържате само една инсталация на Feng Office за няколко клиентски компании, за които не бихте искали да знаят помежду си, че ги обслужвате. Ето защо трябва да бъдете внимателни.((http://forums.opengoo.org/index.php?topic=443))
  
 ===== Потребители и контакти ===== ===== Потребители и контакти =====
  
-{{:company_information.jpg|}}+{{:bg:company-information-bg.png|}}
  
 Всяка компания може да има асоциирани към нея потребители и контакти. В детайлния изглед на всяка компания можете да видите, редактирате или създадете както потребители, така и контакти. (Първо обаче се уверете, че [[bg:Users vs. Contacts|разбирате разликата между тези две понятия]].) Всяка компания може да има асоциирани към нея потребители и контакти. В детайлния изглед на всяка компания можете да видите, редактирате или създадете както потребители, така и контакти. (Първо обаче се уверете, че [[bg:Users vs. Contacts|разбирате разликата между тези две понятия]].)
Ред 25: Ред 25:
 Правата за достъп до работни пространства са част от потребителския профил, но такива права съществуват също и на ниво компания. За да разберете по-добре тези права за достъп (и по-специално как те са свързани с правата на отделния потребител за достъп до работни пространства), моля прочетете [[bg:user_rights|помощната страница за потребителските права]].  Правата за достъп до работни пространства са част от потребителския профил, но такива права съществуват също и на ниво компания. За да разберете по-добре тези права за достъп (и по-специално как те са свързани с правата на отделния потребител за достъп до работни пространства), моля прочетете [[bg:user_rights|помощната страница за потребителските права]]. 
  
-{{:company_permissions.jpg|}}+{{:bg:company-permissions-bg.png|}}
  
bg/companies.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com