Translations of this page?:

Това е стара версия на документа!


Работа с компании

Компания собственик или компании клиенти

В своята инсталация на OpenGoo можете да съхранявате данни за колкото си пожелаете компании, но една от тях ще се различава от всички останали: така наречената компания собственик определя коя компания (или огранизация, или група хора) управлява съответната инсталацията на OpenGoo, и следователно се ползва от някои привилегии. Всички други компании ще наричаме компании клиенти.

Двете основни разлики между тези два вида компании са следните:

  • Само потребители, които принадлежат на компанията собственик могат да се ползват от права на администратори.
  • Само за компанията собственик няма панел за настройки на правата за достъп.

Компании клиенти

В една инсталация на OpenGoo можете да поддържате произволен брой клиентски компании. Потребители от различните клиентски компании могат да участват в работата ви по дадено работно пространство, при условие че сте ги асоциирали с него.

ВНИМАНИЕ: Дори и дадени потребители да не споделят общо работно пространство, те пак могат да открият за съществуванието на всички останали потребители от коя да е компания, за която има профил в инсталацията. Това може да се окаже проблем, ако поддържате само една инсталация на OpenGoo за няколко клиентски компании, за които не бихте искали да знаят помежду си, че ги обслужвате. Ето защо трябва да бъдете внимателни.1)

Потребители и контакти

Всяка компания може да има асоциирани към нея потребители и контакти. В детайлния изглед на всяка компания можете да видите, редактирате или създадете както потребители, така и контакти. (Първо обаче се уверете, че разбирате разликата между тези две понятия.)

Права за достъп до работни пространства

Правата за достъп до работни пространства са част от потребителския профил, но такива права съществуват също и на ниво компания. За да разберете по-добре тези права за достъп (и по-специално как те са свързани с правата на отделния потребител за достъп до работни пространства), моля прочетете помощната страница за потребителските права.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/companies.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com