Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:comments [2010-02-23 15:46]
127.0.0.1 външна редакция
bg:comments [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 7: Ред 7:
 Четенето и писането на коментари се случва в детайлния изглед. По-долу на тази страница под самата помощна информация можете да видите съществуващите коментари, както и формуляра за нови коментари.  Четенето и писането на коментари се случва в детайлния изглед. По-долу на тази страница под самата помощна информация можете да видите съществуващите коментари, както и формуляра за нови коментари. 
  
-{{:comments.jpg|}}+{{:bg:comments-bg.png|}}
  
 Можете да видите името на автора на всеки коментар, а евентуално и снимката му. За своите собствени коментари имате възможност да ги редактирате, или дори изтриете по всяко време, а също така можете и да свържете коментара с друг обект (вижте [[bg:Linking objects|свързване на обекти]]).  Можете да видите името на автора на всеки коментар, а евентуално и снимката му. За своите собствени коментари имате възможност да ги редактирате, или дори изтриете по всяко време, а също така можете и да свържете коментара с друг обект (вижте [[bg:Linking objects|свързване на обекти]]). 
Ред 15: Ред 15:
 ===== Типове обекти ===== ===== Типове обекти =====
  
-В OpenGoo можете да оставяте коментари по следните типове обекти:+Във Feng Office можете да оставяте коментари по следните типове обекти:
   * [[bg:Notes|Бележки]]   * [[bg:Notes|Бележки]]
   * [[bg:Calendar|Събития]]   * [[bg:Calendar|Събития]]
-  * [[bg:Tasks|Междинни цели]]  +  * [[bg:Tasks|Междинни цели и задачи]]
-  * [[bg:Tasks|Задачи]]+
   * [[bg:Documents|Документи]]   * [[bg:Documents|Документи]]
bg/comments.1266947199.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com