Съдържание

[ Бележки | Е-поща | Контакти | Календар | Документи | Задачи | Уебвръзки | Време | Отчитане ]

Календар

Лента с инструменти

Изглед по месец, седмица и ден

Списъчен изглед

Няма списъчен изглед в модул Календар; вместо него използвайте стандартния изглед на календара по месец, седмица или ден. 1)

Детайлен изглед на събитие

Режим на редактиране на събитие

Напомнящи съобщения

Повтарящо се събитие

Поканени хора

Когато създадете събитие, трябва да решите кои потребители бихте искали да поканите. В допълнение, можете да изберете да изпратите покани по електронна поща.

Внимание: Това, кои потребители можете да поканите, зависи от работното пространство, към което събитието принадлежи.2)

Отправянето на покани към хората има две следствия:

Внимание: Считано от версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа списък, в който се вижда кой е бил поканен, кой е приел и кой е отклонил поканата.3)

Често задавани въпроси

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с календара на моя компютър или мобилен телефон?

Към версия 1.0 на Feng Office, не се поддържа синхронизация с локални календари (като Microsoft Outlook, Mozilla Sunbird/Lightning, Apple iCal). 4)

Мога ли да синхронизирам календара си във Feng Office с Google Calendar?

Към версия 1.0 на Feng Office не, но това е запланувано за някоя от следващите версии.5)

1) Имаше списъчен изглед за събития във версиите на Feng Office преди 1.0, но той вече не се поддържа.
2) Заради бъг това не важи за Feng Office, версия 1.0 - вижте подробности.