Съдържание

Създаване на резервно копие на Feng Office

От тази страница ще разберете как ръчно да си направите резервно копие (бекъп) на вашата инсталация на Feng Office. Ако искате да научите повече за бекъп плъгина, който позволява създаването на резервни копия от административния панел, моля, вижте страницата Backup (плъгин).

Какво се нуждае от бекъп?

Какво трябва да се знае за целта?

Как се прави резервното копие?

 mkdir /path/to/backup
 cp -R /var/www/feng /path/to/backup

A) mysqldump (заменете думите между скобите със съответните коректни стойности)

 mysqldump -h [host] -u [username] -p [database] > /path/to/backup/db.sql

B) phpMyAdmin

 1. Изберете базата данни на Feng Office
 2. Щракнете "Export"
 3. Изберете експортиране към "SQL"
 4. Изберете за експортиране "Structure" и "Data"
 5. Изберете "Save as file"
 6. Щракнете "Go" и съхранете генерирания файл в /path/to/backup/db.sql

Как се възстановява бекъп?

 cp -R /path/to/backup/feng /var/www

A) mysql command

 mysql -h [host] -u [user] -p [database] < /path/to/backup/db.sql

B) phpMyAdmin

 1. Изберете базата данни на Feng Office
 2. Щракнете "Import"
 3. Изберете скрипта на базата данни, създаден при бекъпа (/path/to/backup/db.sql)
 4. Щракнете "Go"