Translations of this page?:

Създаване на резервно копие на Feng Office

От тази страница ще разберете как ръчно да си направите резервно копие (бекъп) на вашата инсталация на Feng Office. Ако искате да научите повече за бекъп плъгина, който позволява създаването на резервни копия от административния панел, моля, вижте страницата Backup (плъгин).

Какво се нуждае от бекъп?

 • Директорията, в която е инсталиран Feng Office
 • Базата данни, която се използва от Feng Office

Какво трябва да се знае за целта?

 • Пътят до вашата инсталация на Feng Office (например, /var/www/feng)
 • Информация за връзката с базата данни, която Feng Office използва. Намира се във вашия файл 'config/config.php'.
  • името на базата данни (DB_NAME)
  • хоста (DB_HOST, обикновено това е localhost)
  • потребителско име (DB_USER)
  • парола (DB_PASS)

Как се прави резервното копие?

 • Създайте директория, в която ще разположите бекъпа (например, /path/to/backup)
 mkdir /path/to/backup
 • Копирайте директорията на Feng Office в бекъп директорията
 cp -R /var/www/feng /path/to/backup
 • Направете дъмп на базата данни на вашата Feng Office инсталация. MySQL включва командата mysqldump. Можете да използвате тази команда или друг инструмент като phpMyAdmin или MySQL GUI Tools. Ето как работят първите два от тези инструменти:

A) mysqldump (заменете думите между скобите със съответните коректни стойности)

 mysqldump -h [host] -u [username] -p [database] > /path/to/backup/db.sql

B) phpMyAdmin

 1. Изберете базата данни на Feng Office
 2. Щракнете "Export"
 3. Изберете експортиране към "SQL"
 4. Изберете за експортиране "Structure" и "Data"
 5. Изберете "Save as file"
 6. Щракнете "Go" и съхранете генерирания файл в /path/to/backup/db.sql
 • При желание можете да компресирате съдържанието на бекъп директорията, за да спестите известно дисково пространство.

Как се възстановява бекъп?

 • Копирайте на уеб сървъра си резервната инсталационна директория
 cp -R /path/to/backup/feng /var/www
 • Изпълнете скрипта db.sql. Това можете да направите, като изпълните mysql команда в phpMyAdmin или MySQL GUI Tools.

A) mysql command

 mysql -h [host] -u [user] -p [database] < /path/to/backup/db.sql

B) phpMyAdmin

 1. Изберете базата данни на Feng Office
 2. Щракнете "Import"
 3. Изберете скрипта на базата данни, създаден при бекъпа (/path/to/backup/db.sql)
 4. Щракнете "Go"

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/backup.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com