Translations of this page?:

Архивиране и разархивиране на обекти

Архивите бяха въведени с версия 1.6 на Feng Office. Архивът е място, където можете да съхранявате обекти или работни пространства, които повече няма да използвате в ежедневната си работа, но и не бива да изтривате. В менюто за избор на работно пространство архивът се намира в дъното, точно под кошчето. Архивът и кошчето имат някои общи неща помежду си, но се различават в следните два аспекта:

  1. Обектите в архива никога не се изтриват (освен ако специално не ги преместите в кошчето).
  2. При пълнотекстово търсене обектите в архива ще продължават да бъдат намираеми.

Така изглежда архивът на Feng Office. Той позволява избраните обекти на бъдат разархивирани, т.е. върнати от архива на местата, където оригинално са се намирали, както и да бъдат преместени в кошчето.

Discussion

PLEASE NOTE: Comments to the wiki should only contain suggestions and questions that help us to improve the manual (and not the software). These comments will be deleted as soon as the information has been integrated into the manual.

Posts that do not contribute to the DOCUMENTATION of the project will be DELETED.

Ask QUESTIONS on the product here.
Report BUGS here.
Propose NEW FEATURES here.


Enter your comment
 
bg/archive.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com