Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:account [2010-03-22 18:37]
spiritia bg images bar 1 // update per version
bg:account [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 1: Ред 1:
 ====== Управление на личния потребителски профил ====== ====== Управление на личния потребителски профил ======
  
-За да управлявате своя личен потребителски профил (в това число личните си настройки), моля, щракнете на връзката "Профилв горния десен ъгъл. Така ще отидете на детайлния изглед на профила си.+За да управлявате своя личен потребителски профил (в това число личните си настройки), моля, щракнете на връзката ''Профил'' в горния десен ъгъл. Така ще отидете на детайлния изглед на профила си.
  
 ===== Детайлен изглед =====  ===== Детайлен изглед ===== 
Ред 21: Ред 21:
 ==== Раздел "Административни възможности" ==== ==== Раздел "Административни възможности" ====
  
-{{:administrator_privileges.png|}}+{{:bg:administrator-privileges-bg.png|}}
  
 Достъп до административните възможности ще имате само в случай, че вие сте администратор на инсталацията. Тези опции включват възможността за промяна на потребителското ви име (онова, което използвате при влизането в системата на Feng Office) и на компанията, към която принадлежите. Достъп до административните възможности ще имате само в случай, че вие сте администратор на инсталацията. Тези опции включват възможността за промяна на потребителското ви име (онова, което използвате при влизането в системата на Feng Office) и на компанията, към която принадлежите.
Ред 54: Ред 54:
  
 Този раздел включва някои общи настройки на вашия потребителски профил. Този раздел включва някои общи настройки на вашия потребителски профил.
 +
 +{{:bg:general-options-bg.png|}}
  
   * **Показване на контекстно помощно меню:** Изберете дали искате винаги да виждате помощно меню, да не го виждате никога, или да го виждате докато не го затворите.   * **Показване на контекстно помощно меню:** Изберете дали искате винаги да виждате помощно меню, да не го виждате никога, или да го виждате докато не го затворите.
Ред 69: Ред 71:
 Този раздел ви дава възможност да управлявате кои притурки да се показват на вашето информационно табло и каква информация да съдържат. За повече информация, моля, прочетете помощната страница за [[bg:Dashboard|информационното табло]]. Този раздел ви дава възможност да управлявате кои притурки да се показват на вашето информационно табло и каква информация да съдържат. За повече информация, моля, прочетете помощната страница за [[bg:Dashboard|информационното табло]].
  
-**Внимание:** Тъй като притурките са свързани със специфични модули, дадена притурка ще остане невидима, ако съответният й модул е бил деактивиран от администратора на вашата Feng Office инсталация, дори и в настройките си вие да изберете тази притурка да ви се показва. Например, ако вашият администратор скрие модул "Бележки", това не само ще скрие бутонът "Бележки", но ще скрие и притурката за бележки на вашето информационно табло. +**Внимание:** Тъй като притурките са свързани със специфични модули, дадена притурка ще остане невидима, ако съответният й модул е бил деактивиран от администратора на вашата Feng Office инсталация, дори и в настройките си вие да изберете тази притурка да ви се показва. Например, ако вашият администратор скрие модул ''Бележки'', това не само ще скрие бутонът ''Бележки'', но ще скрие и притурката за бележки на вашето информационно табло. 
  
 **Внимание:** Притурката за диаграми не функционира, към версия 1.4.1 на Feng Office.((Вижте http://forums.opengoo.org/index.php?topic=1322.0)) **Внимание:** Притурката за диаграми не функционира, към версия 1.4.1 на Feng Office.((Вижте http://forums.opengoo.org/index.php?topic=1322.0))
Ред 93: Ред 95:
 ===== Промяна на паролата ===== ===== Промяна на паролата =====
  
-{{:bg:account-change-passowrd-bg.png|}}+{{:bg:account-change-password-bg.png|}}
  
 Можете по всяко време да промените своята парола. При промяната новата ви парола няма да се визуализира, а ще се маскира с точки. За да е сигурно, че не допускате грешки в новата си парола, ще трябва да я напишете повторно. Можете по всяко време да промените своята парола. При промяната новата ви парола няма да се визуализира, а ще се маскира с точки. За да е сигурно, че не допускате грешки в новата си парола, ще трябва да я напишете повторно.
  
 ===== Потребителски права ===== ===== Потребителски права =====
 +
 +{{:bg:user-permissions-bg.png|}}
  
 Потребителските права определят кой потребител до кои данни има право на достъп за четене и писане. Правата са разделени на системни права за достъп и права за достъп до работно пространство. Потребителските права определят кой потребител до кои данни има право на достъп за четене и писане. Правата са разделени на системни права за достъп и права за достъп до работно пространство.
  
 За повече информация относно правата, моля прочетете страницата [[user_rights|Управление на потребителските права]]. За повече информация относно правата, моля прочетете страницата [[user_rights|Управление на потребителските права]].
bg/account.1269293861.txt.gz · Последна промяна: 2013-02-27 18:02 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com