Съдържание

Управление на личния потребителски профил

За да управлявате своя личен потребителски профил (в това число личните си настройки), моля, щракнете на връзката Профил в горния десен ъгъл. Така ще отидете на детайлния изглед на профила си.

Детайлен изглед

Редактиране на профила

Основен раздел

Публичното име е онова, под което другите потребители на Feng Office ще ви идентифицират. По подразбиране, то е същото като вашето потребителско име, но е добра идея да го промените (например Вася вместо Spiritia).

Адресът за електронна поща в потребителския ви профил ще бъде използван за всички писма, които Feng Office ще ви изпраща, като например известията за нови задачи. Следователно, много е важно информацията, попълнена в това поле, да е актуална и вярна.

В полето за титла можете да поставите академично звание или степен, описание на длъжността си или нещо подобно.

Раздел "Административни възможности"

Достъп до административните възможности ще имате само в случай, че вие сте администратор на инсталацията. Тези опции включват възможността за промяна на потребителското ви име (онова, което използвате при влизането в системата на Feng Office) и на компанията, към която принадлежите.

Можете дори да дефинирате дали потребителят да има или не административни привилегии. Това действие, разбира се, има смисъл само ако редактирате профила на друг потребител, а не вашия собствен.

Внимание:

Раздел "Часова зона"

Избирайки часовата зона, в която понастоящем живеете, ще осигурите всички информационни и времеви данни да се настроят към вашата часова зона.

Обновяване на аватар

Аватарът е картинка, която графично ви представлява в Feng Office. Можете да качите такава картинка по всяко време. Ако вече имате аватар, впоследствие можете да го промените или изтриете.

Създаване на контакт с данни на потребител

С изпълнението на тази команда ще се създаде контакт, базиран на данните във вашия потребителски профил. Този контакт и вашият профил ще бъдат свързани. Добра практика е така да се създават свързани контакти, тъй като това дава възможност да се предостави пълна информация за вашия адрес, телефони и т.н. (За повече информация, моля, прочетете страницата Разлики между потребителски профили и контакти.)

Редактиране на предпочитанията

Предпочитанията са глобални настройки, които се отнасят до поведението на Feng Office, което може да бъде индивидуално контролирано от всеки потребител.

Общи предпочитания

Този раздел включва някои общи настройки на вашия потребителски профил.

Предпочитания за таблото

Този раздел ви дава възможност да управлявате кои притурки да се показват на вашето информационно табло и каква информация да съдържат. За повече информация, моля, прочетете помощната страница за информационното табло.

Внимание: Тъй като притурките са свързани със специфични модули, дадена притурка ще остане невидима, ако съответният й модул е бил деактивиран от администратора на вашата Feng Office инсталация, дори и в настройките си вие да изберете тази притурка да ви се показва. Например, ако вашият администратор скрие модул Бележки, това не само ще скрие бутонът Бележки, но ще скрие и притурката за бележки на вашето информационно табло.

Внимание: Притурката за диаграми не функционира, към версия 1.4.1 на Feng Office.2)

Предпочитания за задачите

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на задачите.

Предпочитания за календара

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на събитията в календара.

Предпочитания за електронната поща

Този раздел ви позволява да направите някои настройки по отношение на електронната поща.

Промяна на паролата

Можете по всяко време да промените своята парола. При промяната новата ви парола няма да се визуализира, а ще се маскира с точки. За да е сигурно, че не допускате грешки в новата си парола, ще трябва да я напишете повторно.

Потребителски права

Потребителските права определят кой потребител до кои данни има право на достъп за четене и писане. Правата са разделени на системни права за достъп и права за достъп до работно пространство.

За повече информация относно правата, моля прочетете страницата Управление на потребителските права.

1) Това трябва да се потвърди.