Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:about_feng_office [2013-02-27 18:06] (текуща)
Ред 1: Ред 1:
 +====== Относно Feng Office ======
  
 +Разработчиците на Feng Office наричат творението си //уеб офис//. Съществуват и много други термини, които също биха му подхождали добре, например: //платформа за онлайн сътрудничество//, //инструмент за управление на проекти//, //групуер// или //екстранет//. С две думи, Feng Office е уеб-базиран софтуер, който позволява на група от географски разпръснати хора да работят заедно, като си споделят информация по интернет.
 +
 +Feng Office е свободен софтуер (още наричан софтуер с отворен код). Това означава не само, че не сте длъжни да плащате, за да го използване, но също така имате право и да променяте кода му, за да го настроите според потребностите си.
 +
 +Допълнителна информация можете да намерите на [[http://www.fengoffice.com/|официалния уебсайт на Feng Office]]. 
 +
 +===== Библиотеки под отворен код =====
 + 
 +Feng Office използва и надгражда следните библиотеки и приложения под отворен код:
 +  * [[http://www.activecollab.com|ActiveCollab]] 0.7.1 
 +  * [[http://www.extjs.com|ExtJs]]
 +  * [[http://sourceforge.net/projects/reececalendar|Reece Calendar]]
 +  * [[http://www.swiftmailer.org|Swift Mailer]] 
 +  * [[http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart|Open Flash Chart]] 
 +  * [[http://slimey.sourceforge.net|Slimey]]
 +  * [[http://www.ckeditor.com|CKEditor]]
 +  * [[http://jssoundkit.sourceforge.net|JSSoundKit]]
 +  * [[http://pear.php.net/pepr/pepr-proposal-show.php?id=198|PEAR]]
bg/about_feng_office.txt · Последна промяна: 2013-02-27 18:06 (външна редакция)
 
Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


Terms of Service | Privacy and Security policies | Copyright © 2020 fengoffice.com